"Bibuła" powstała na skutek propozycji, zwróconej do Józefa Piłsudskiego przez Ignacego Daszyńskiego, redaktora naczelnego "Naprzód"), krakowskiego organu codziennego Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska. "Naprzód" z 27. VIII. 1903 (nr 234 rocznika XII) na stronie pierwszej, w pierwszej kolumnie umiescił następujące ogłoszenie:

"Z początkiem września rozpoczniemy druk nader interesującego felietonu p. t. WALKA REWOLUCYJNA POD ZABOREM ROSYJSKIM wrażenia i fakty z ostatnich lat dziesięciu. Autor, jeden z najwybitniejszych naszych towarzyszy, pracujący w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej, roztacza w szeregu opisów całokształt potężnego pasowania się polskiego proletariatu z przemocą rządów carskich i ze starym ustrojem w Polsce.

Rzecz cała napisana barwnie i zajmująco, a nasi czytelnicy w Galicji poznają cały ogrom przeciwieństw, męczarni i poświęceń, składających się na wyzwolenie polskiego proletariatu pod zaborem rosyjskim.

Redakcja Naprzodu".

Ogłoszenie to powtórzono w nrach 235-240 "Naprzodu".

Pisana w Krakowie i dostarczana redakcji "Naprzodu" kawałkami, "Bibuła" była drukowana w odcinkach nrów: 246, 248-250, 254, 256, 257, 260-26?, 264, 266-27?, 274-276, 281, 282, 285, 2S8, 292, 296, 297, 302-306, 309. 311-313, 316-320, 323-327, 329-334 tego pisma od 28. VIII. do 5. XII. 1903 r. p. t. "Walka rewolucyjna pod zaborem rosyjskim. Wrażenia i fakty z ostatnich lat dziesięciu. Bibuła". Felietony te były drukowane przez cały czas bezimiennie. Dopiero w nrze 334 "Naprzodu" z soboty 5. XII. 1903 zjawiła się w "Kronice" (str. 2, kolumna 3) następująca notatka:

"Walka rewolucyjna w Rosji". W dzisiejszym felietonie kończymy druk pierwszej części tych zajmujących opowiadań, których autorem jest towarzysz Józef Piłsudski. Drugą część będziemy drukowali w przyszłym roku. Odbitka pierwszej części wyjdzie z druku w wydaniu książkowym za parę dni.

Wydanie książkowe różni się od felietonów "Naprzodu" tylko tym, ze zostało uzupełnione wstępem i pierwszym podtytułem - "Trochę historii". Z zamierzonych trzech części, o których mowa na wstępie pracy, do skutku doszła tylko pierwsza - "Bibuła".

 


BIBUŁA