ANDRZEJ TRZECIESKI

ŻYWOT I SPRAWY... MIKOŁAJA REJA...

Mikołaj Rej (37715 bytes)

Żywot i sprawy poczciwego
szlachcica polskiego, Mikołaja Reja
z Nagłowic, który był za
sławnych królów polskich,
Zygmunta Wielkiego,
pirwszego tym imieniem
króla polskiego, a potym
za Zygmunta Augusta,
syna jego, także
wielkiego a sławnego
króla polskiego.
Który napisał Andrzej
Trzecieski, jego dobry
towarzysz, który wiedział
wszytki sprawy jego.

Na obraz znakomitego męża
PANA MIKOŁAJA REYA, POETÓW POLSKICH
książęcia
Andrzeja Trzycieskiego - epigram.

Taką twą, boski wieszczu, była postać droga,
Gdyś stanął w lat sześćdziesiąt u starości proga,
I na głowie powoli siwizna się ściele
Szczęśliwemu, czerstwemu na duszy i ciele.
Chryste! Wieszczowi twemu daj starość pogodną,
Długą, miłej ojczyźnie pożyteczną, płodną,
A po długim żywocie niech niebieska niwa
Przyjmie cień wieszcza święty, przybytkiem szczęśliwa.

BIOGRAM

ŻYWOT

 

PODSTAWA TEKSTU:
MIKOŁAJ REJ, ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO.
OPRAC. J. KRZYŻANOWSKI, WROCŁAW 1956.

 

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE