STANISŁAW TREMBECKI:
SOFIÓWKA
W SPOSOBIE TOPOGRAFICZNYM OPISANA WIERSZEM

Forsam et haec olim meminisse iuvabit.
Virg.

tremb.jpg (29253 bytes)

STANISŁAW TREMBECKI - MIEDZIORYT PRZY
FRANCUSKIM PRZEKŁADZIE SOFIÓWKI,
PRZYGOTOWANYM NA KONGRES WIEDEŃSKI
BIOGRAM

 

STANISŁAW TREMBECKI:
SOFIÓWKA


ADAM MICKIEWICZ:
OBJAŚNIENIA DO "ZOFIJÓWKI"

WSTĘP

OBJAŚNIENIA


sofiow.jpg (38122 bytes)
SOFIÓWKA - WIELKA KASKADA

PODSTAWA TEKSTU:
STANISŁAW TREMBECKI, PISMA WSZYSTKIE, T. 1-2, OPRAC. J. KOTT, WARSZAWA 1953
(T. 2,  SOFIÓWKA S.7-24 ; OBJAŚNIENIA S. 247-271)

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC; WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE