BOLESŁAW LEŚMIAN

PRZYGODY SINDBADA ŻEGLARZA

Bolesław Leśmian (8620 bytes)

BOLESŁAW LEŚMIAN

BIOGRAM

Ptak czarodziejski (15001 bytes)


Statek, na którym spotkać można wytrawnego żeglarza (13886 bytes)

PODSTAWA TEKSTU:
BOLESŁAW LEŚMIAN: PRZYGODY SINDBADA ŻEGLARZA,
WARSZAWA 1957, S. 213;
WYKORZYSTANO ILUSTRACJE GUSTAVE'A DORÉ (1862) DO
THÉOPHLE GAUTIER (SYN): PRZYGODY BARONA MÜNCHAUSENA,
A TAKŻE XVII-WIECZNĄ MINIATURĘ INDYJSKĄ;
FOTOGRAFIA BOLESŁAWA LEŚMIANA WG.:
WSPÓŁCZEŚNI PISARZE POLSCY, SERIA 1;
WYDAWNICTWO KOMITETU GŁÓWNEGO TYGODNIA KSIĄŻKI POLSKIEJ, 1933


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPOŁPRACA: H&M

 WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE