Bolesław Prus (12677 bytes)
BOLESŁAW PRUS

BIOGRAM

BOLESŁAW PRUS
[ALEKSANDER GŁOWACKI]


PLACÓWKA

PRZYGOTOWANIE TEKSTU:
HELENA DRAGANIK
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M

PODSTAWA TEKSTU:
BOLESŁAW PRUS: PISMA. RED. Z SZWEYKOWSKI, 
T. 10, WARSZAWA 1948.WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE