Witkacy - dwie miny (18554 bytes)
STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
[DWIE MINY Z CYKLU: JEDENAŚCIE MIN]

BIOGRAM

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ

MATKA

Niesmaczna sztuka w dwóch aktach z epilogiem
Poświęcona Mieczysławowi Szpakiewiczowi

OSOBY

AKT PIERWSZY

AKT DRUGI

AKT TRZECI EPILOGOWATY

TEKST NA PODSTAWIE:
STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ: DRAMATY. OPRACOWAŁ I WSTĘPEM POPRZEDZIŁ K. PUZYNA, T. 2, WARSZAWA 1972, S. 389-449

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: ZYGMUNT MOCZULSKI
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC; WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE