PIERWSZA SCHADZKA

 

Pierwsza schadzka za grobem! Rozwalona brama.

St±paj pilnie!... Ucałuj ten po drodze krzak.

Czy to - ty? - Już zmieniona, a jeszcze - ta sama?

Upewnij!... Wzrok mi słabnie... Podaj dłoni± znak!

 

Nie ma znaków! Od dawna już w nic się rozwiały!

Nie ma żadnych upewnień! Nikt nie wierzy w nas!...

Zmilkły ¶miechy w ciemno¶ciach i płacze ustały.

W pajęczynie po k±tach zagnieĽdził się - czas...

 

ZejdĽ z drogi - ćmom i kwiatom!... Postroń się złudzeniom!...

Chyba najrzeczywistszy jest ten - siana stóg...

Czemu płaczesz? - Dla ludzi, oddanych istnieniom,

Ból nasz - ledwo jest dreszczem księżycowych smug.BOLESŁAW LE¦MIAN: WIERSZE