* * *

Mrok na schodach. Pustka w domu

Nie pomoże nikt nikomu.

¦lady twoje ¶nieg zaprószył,

Żal się w ¶niegu zawieruszył.

 

Trzeba teraz w ¶nieg uwierzyć

I tym ¶niegiem się o¶nieżyć -

I ocienić się tym cieniem

I pomilczeć tym milczeniem.BOLESŁAW LE¦MIAN: WIERSZE