* * *

 

Niegdy¶ powag± i groz± płomienni -

Stali się dzisiaj wspomnieniem i echem,

Wymysłem ptaków, obłoków u¶miechem,

Ci - niezastępni i ci - niezamienni.

Dla gnu¶nych bogów s± stróżami ziemi.

Dla zakochanych - wzorem lub przysięg±,

Dla dzieci - dziećmi, lecz bardziej pięknemi,

A dla poetów - przyrównań potęg±!

Dla zmarłych - lili±, wykwitł± za wcze¶nie,

A dla rycerzy - ogniem i żelazem,

A dla u¶pionych - zaledwo snem we ¶nie,

A dla mnie - niczym i wszystkim zarazem!

Za¶ dla rusałek, zrodzonych wód ja¶ni±,

S± zaniedban± w błękitach współba¶ni±...BOLESŁAW LE¦MIAN: WIERSZE