FRANCISZEK KARPIŃSKI

Franciszek Karpiński
FRANCISZEK KARPIŃSKI

BIOGRAM

WIERSZE

 

SPIS WIERSZY

TYTUŁ

INCIPIT

PIEŚNI NABOŻNE

PORANNA
Kiedy ranne wstają zorze,
O NARODZENIU PAŃSKIM
Bóg się rodzi, moc truchleje,
NA PROCESJĄ BOŻEGO CIAŁA
Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
PODCZAS PRACY W POLU
Boże, z Twoich rąk żyjemy,
O POGODĘ
Dosyć, Boże, deszcze lały!
O DESZCZ
Ciebie, Boże, lud Twój wzywa!
PRZY GRZEBANIU UMARŁYCH
Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy;
WIECZORNA
Wszystkie nasze dzienne sprawy...
PSALM XCI
Jakże to dobrze wyznawać Pana...
 
SIELANKI I WIERSZE MIŁOSNE
DO JUSTYNY. TĘSKNOŚĆ NA WIOSNĘ
Już tyle razy słońce wracało...
POŻEGNANIE Z LINDORĄ W GÓRACH
Pódźmy na koniec smutnego Kluczowa.
ROZSTANIE SIĘ MEDONA
Rzucając trzodę i dawne koszary,
KORYDON SMUTNY NA ŚMIERĆ PALMIRY
Korydon dopadł pożądanej ciszy,
LAURA I FILON
Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły,
PASTERZ DO OWIECZKI STRACONEJ
Na te bezdroża, owco ulubiona,
NICE DO NIESTATECZNEGO
Już wiosna kończy odmiany,
DO MOTYLA
O jakież skrzydełka jego!
DO SKOWRONKA
Skowronku, cóż cię tak rano zbudziło?
PIEŚN PASTERSKA DO ZOSI
W Zosi wszystkie me żądze,
MAZUREK
Dobranoc, Jacenta,
PRZYPOMNIENIE DAWNEJ MIŁOŚCI
Potok płynie doliną,
PIEŚŃ MAZURSKA
Dla hożej swojej żony...
SZCZĘŚCIE PRZY DORYDZIE
Kiedy ja usiędę koło mej Dorydy,
DO MOJEJ PRZYSZŁEJ
Ty, co mym będziesz przywarom ulegać...
JUŻ JA NIE TEN

Lata moje ustąpiły,

DUMY I ELEGIE
DUMA
Gdzie się podziały szczęśliwe lata naszej chwały,
DUMA LUKIERDY, CZYLI LUDGARDY
Powiejcie, wiatry, od wschodu!
NA ODMIENIONE NADPRUCIE
Prucie, w którego przeźroczystej wodzie...
POWRÓT Z WARSZAWY NA WIEŚ
Otóż mój dom ubogi! też lepione ściany,
MYŚLI JESIENNE DO XIĄŻĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO
Tobie, Xiążę nad pochwały,
 
O NIESZCZĘŚCIACH OJCZYZNY I RZEZI HUMAŃSKIEJ
Pieszczone dzieci, gdy rozgniewały
PIEŚŃ DZIADA SOKALSKIEGO W KORDONIE CESARSKIM
Śladem bieda przyszła, śladem,
NA DZIEŃ 3 MAJA 1791
Rzucajmy kwiat po drodze!
ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, OSTATNIEGO KRÓLA POLSKIEGO Z RODU JAGIEŁŁÓW
Ty śpisz, Zygmuncie! a twoi sąsiedzi...
PRZECIW FANATYZMOWI
Krzyż w jednej ręce, żelazo ma w drugiej,
 
PIEŚŃ PRZYJACIELSKA PRZY KIELICHU
Niechaj kto wzdycha do zbytków,
PODRÓŻ Z DUBIECKA NA SKAŁĘ
Z Dobiecka, gdzie Pan miejsca w dawnej swej dziedzinie...
Grób Karpińskiego w Łyskowie
GRÓB FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO W ŁYSKOWIE

POCZĄTEK SPISU

 


PODSTAWA TEKSTU:
Franciszek Karpiński, Wybór poezyj. Oprac. Cz. Jankowski,
Kraków 1926.

PRZYGOTOWANIE TEKSTU, OPRACOWANIE:
MAREK ADAMIEC, WSPÓŁPRACA H&M

 


WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE