VITAE REGUM POLONORUM

 

Genere, virtute et eruditione praestantissimo viro D. Iacobo Zalevio, Equiti Polono etc. D. in primis honorando G. Silvius salutem ac perpetuam optat felicitatem.

Cum proximo hoc biennio arctissima milii amicitia ac prope cotidiana familiaritas cum ornatisimo viro Marco Ambrosio Nissensi intercessisset, vir clarissimus ac nos de multis ac variis (prout est ingenio raro atque sagaci) edocuisaet, inter cetera etiam mentionem tecit de inatituenda Ruthenica calcographia, niulta insuper de Sarmatiae proceriim singulari hnmanitate et erga praeclara studia obaervantia atque amore commemorans. Quae licet permagna sint summamque mereantur laudeui, nihil tamen esse videntur ad eas virtutea, quibus optimum Principem, divum Sigismundum Augustum ornatum aiebat, incredibile asserens, quanta bit huio regi in parandis omnis generis artificibua cura, quanta liberalitas ac diligentia in retinendia et ornandis viris claris et eruditis, quanta in rebus gerendis dexteritas, quanta denique in administrando regno prudentia atque felicitas. Dumque haec refert, legenda dedit pererudita doctihsmii viri Clementis Ianicii, Poloni, Epigrammata, quibus antiquissimas historias ac res gestaa Regum Poloniae eleganti ordine perquam compendiose est complexue. Quae cum supra modum placerent, non potui facere, quin (ne apud nos tantorum principum res praeclare gestae ignorentur) illa sub amplissimi nominis tui auspicio in lucem darem, quae eo iustus ad te reditura putavi, quod haec Ambrosio iatinc discedenti ipse donaveris. Superest, ut eo vultu, animo ac candore hos versus amplectare, quo bona ac bonesta Bludia prosequi ac favere conauevit admirabilis illa tua humanitas. Optarem etiam optimi Principis, divi Sigismundi Augusti Patris res praeclare gestas fodem calamo ac vena descriptas esse; verum existimo tantas ac tam amplas fuisse, ut eah tam anguste, duodecim videlicet versiculis posse constringere ipse lauicius dubitarit. Porro ipsi Ambrosio, amico nostro eo libentius studium atque operam nostram omnem in paranda Ruthenica calcographia polliciti sumus, quod sub caelo nihil praeclarius, uihil pulchrius, nihil Asiae magis utile praostari a quoquam mortalium posse iudicem, cum ob alia multa, tum vero maxime, quod sacrosancta nostra religio in illas orbis partes hac sola via cum summa legentium salute deportari et in omnium manus venire ac versari posset. Verum iu rebus magnia et arduis nervis, hoc est pecunia, opus est. Feceris itaque operae pretium, mi Domine, tuaque existimatione in primis dignum, si huic tam praeclaro instituto manus auxiliarea admovere non gravabere, praeaertim cum et opibus et auctoritate mirifice polleas iisque insuper ornamentis atque animi dotibus instructus sis, quae veram ac perpetuam laudem mereri nemo diffiteri poteat.

Antverpiae ex officina nostra typogr. VI. Kal. Maias.

Tuae Benevolentiae Addictissimus

Guliel. Silvius

 


CARMINA