POLOWANIE NA ŻUBRA - RYCINA, NIEGDYŚ W ZBIORACH PAWLIKOWSKICH WE LWOWIE


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC