SYMBOLICZNA MOGIŁA WANDY - NIEGDYŚ POD KRAKOWEM; RYCINA NIEZNANEGO AUTORA


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC