Przepowiednia mistrza Leonarda z Dobczyc

 


MISTRZ LEONARD Z DOBCZYC PRZEPOWIADA PRZYSZŁOŚĆ KRÓLOWI JANOWI OLBRACHTOWI


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC