Poselstwo pruskie

 


POSELSTWO PRUSKIE ODDAJE SIĘ W OPIEKĘ KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA - INICJAŁ


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC