Pieczęcie książęce

 


PIECZĘĆ WIELKIEGO KSIĘCIA WITOLDA I PIECZĘCIE KSIĄŻĄT LITEWSKICH


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC