Pieczęć książęca

 


PIECZĘĆ KSIĘCIA ZYGMUNTA KIEJSTUTOWICZA


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC