Pieczęć królewska

 


PIECZĘĆ MAJESTATYCZNA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC