Matylda i Mieszko II

 


MATYLDA WRĘCZA MIESZKOWI KSIĘGĘ LITURGICZNĄ


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC