Swięta Jadwiga - karta z legendy

 


 PIERWSZA KARTA Z LEGENDY OBRAZOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC