Sceny z żywota świętej Jadwigi

 


SCENY Z ŻYWOTA ŚWIĘTEJ JADWIGI - LEGENDA OBRAZOWA


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC