Inicjał z karykaturą

 


INICJAŁ Z KARYKATURĄ, KONIEC XV WIEKU


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC