Ewangeli¶ci

 


 GODŁA CZTERECH EWANGELISTÓW Z KODEKSU TEOLOGICZNEGO


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC