GOBELIN JAKUBA ZADZIKA, BISKUPA KRAKOWSKIEGO Z ROKU 1636


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC