Dysputa scholastyczna

 


DYSPUTA SCHOLASTYCZNA DOKTORÓW - NA PODSTAWIE OBRAZU W KAPLICY KATEDRY KRAKOWSKIEJ


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC