Computus chiromentralis

 


NAUCZYCIEL WYKŁADAJĄCY TZW. COMPUTUS CHIROMETRALIS, DRUK Z R. 1511


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC