Miasteczko Be³z - litografia

 


MIASTECZKO BE£Z - W DAWNYM OBWODZIE ¯ÓLKIEWSKIM, LITOGRAFIA Z 1847


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC