Alegoria

 


ALEGORIA WYBORU KRÓLA POLSKIEGO
Z BROSZURY BERNERDA KRAKOWCZYKA, O ELEKCYACH PO ZEJŚCIU ZYGMUNTA AUGUSTA


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC