Przerywnik graficzny


Cicer cum caule - sarmatian modo


¬RÓDŁO ILUSTRACJI - SOURCE OF ILLUSTRATIONS:


Ilustrowane dzieje literatury polskiej przez dra Henryka Biegelsteina;
t. 1-5, Wiedeń (1899) nakładem Franciszka Bondego


Translated into English by Tadeusz Z. Wolański

Przerywnik graficzny


ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC