Adam Mickiewicz: Giaur.

Ułamki powieści tureckiej 
z Lorda Byrona.


Wersja dwujęzyczna.

titleGeorge Gordon Byron

Lord Byron 

 

Adam Mickiewicz: Giaur. Ułamki powieści tureckiej 
z Lorda Byrona

George Gordon Byron: The Giaour. A Fragment of a Turkish Tale.

 

Giaur Mickiewicza -  pdf

Byron's Giaour - pdf

Giaur Mickiewicza - lit

Byron's Giaour - lit

WERSJE INSTALACYJNE OPROGRAMOWANIA

Adobe Acrobat Reader - 5.0

Adobe eBook Reader 
(współpracuje z polskimi modułami do syntezy mowy)

Microsoft Reader 2.0

Microsoft Text-to-Speech (English) - for Microsoft Reader 2.0

 

Opracowanie: Marek Adamiec; Gdańsk 2002


WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE