ADAM MICKIEWICZ

DZIADY. CZĘŚĆ III


BIOGRAM

Karta tytułowa  (20871 bytes)

Dedykacja (12396 bytes)
KARTA TYTUŁOWA I DEDYKACJA PIERWSZEGO WYDANIA - PARYŻ 1832


ŚWIĘTEJ PAMIĘCI

JANOWI SOBOLEWSKIEMU
CYPRIANOWI DASZKIEWICZOWI
FELIKSOWI KÓŁAKOWSKIEMU,

SPÓŁUCZNIOM, SPÓŁWIĘŹNIOM, SPÓŁWYGNAŃCOM;
ZA MIŁOŚĆ KU OJCZYŹNIE PRZEŚLADOWANYM,
Z TĘSKNOTY KU OJCZYŹNIE ZMARŁYM
W ARCHANGIELU, NA MOSKWIE, W PETERSBURGU,

NARODOWEJ SPRAWY

MĘCZENNIKOM

Poświęca AUTOR 

DZIADY. POEMA

PRZEDMOWA

DZIADY. CZĘŚĆ III

LITWA. PROLOG

AKT PIERWSZY

SCENA PIERWSZA

SCENA DRUGA: IMPROWIZACJA

SCENA TRZECIA

SCENA CZWARTA

SCENA PIĄTA

SCENA SZÓSTA

SCENA SIÓDMA: SALON WARSZAWSKI

SCENA ÓSMA: PAN SENATOR

SCENA DZIEWIĄTA: NOC DZIADÓW

DZIADÓW CZĘŚCI III USTĘP

DROGA DO ROSJI

PRZEDMIEŚCIA STOLICY

PETERSBURG

POMNIK PIOTRA WIELKIEGO

PRZEGLĄD WOJSKA

OLESZKIEWICZ

TEN USTĘP
PRZYJACIOŁOM
MOSKALOM

poświęca AUTOR

DO PRZYJACIÓŁ MOSKALI

OBJAŚNIENIA POETY


POCZĄTEK SPISU TREŚCI

POCZĄTEK WIELKIEJ IMPROWIZACJI - RĘKOPIS POETY

Improwizacja - autograf  (56626 bytes)

TEKST OPARTY NA WYDANIU:
ADAM MICKIEWICZ, DZIEŁA, T. III. UTWORY DRAMATYCZNE.
W OPRACOWANIU S. PIGONIA. WYDANIE NARODOWE, WARSZAWA 1949.

PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE TEKSTU:
MAREK ADAMIEC, WSPÓŁPRACA H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE