NOWOSIELSKI Kazimierz (1948 - )

 

Pseudonimy: J.P., Jan Pióro ; K.N. oraz Stanisław Notecki

Historyk literatury, krytyk literacki, poeta

 

TWÓRCZOŚĆ

 

 

1. Miejsce na brzegu [wiersze] / oprac. graficzne Jerzy Krechowicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1975. - 76 s. ; 16 cm

Dedykacja: Marii.

Zawartość: Równina I ; Równina II ; Równina III ; Równina IV ; Matka ; Przeprowadzka ; Powrót ; Refleks miejski ; Kamień ; Rybno ; *** (wiem – pójdę...) ; Do siostry ; Miejsce na brzegu ; Stara Kaszubka ; Nad brzegiem ; Świt na morzu ; Południe ; Szczelina ; Głosy ; Antyfona I ; Świt ; Navigare ; Portret chłopca ; Portret zbiorowy ; *** (osaczony przez siebie...) ; Miasto o piątej ; Ulicą ; Wymiar ; Zanim ; Mój mały morderca ; Mój mały morderca ; Skorupy ; Janowi Steingerowi na pamięć roku 1916 ; Stary Kant ; Podróżni ; Król ; Plato ; Malarstwo i czas ; Hölderlin ; Rysunek ; Ptak Brancusiego ; W jednym ; Pejzaż kubistyczny ; Istnienie ; Aktor ; Mieszkańcy ; On ; Jeden z nich ; Dzień grzechu ; Realizm ; Rówieśni ; *** (poznam was...) ; Powrót z Europy do obecności ; Miasto pod wieczór ; Świadectwo ; *** (kiedy tak rozmawiam z sobą...) ; Wyznanie ; Dom ; Dokąd ; *** (stan poezji...) ; Przesłanie.

 

III nagroda Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w ramach VI i VII Łódzkiej Wiosny Artystycznej organizowanej przez Łódzki Dom Kultury w 1974 roku za wiersz pt. „Powrót z Europy do obecności”.

 

2. Stan skupienia [wiersze] / oprac. graficzne Jerzy Chartowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - 75 s. ; 16 cm

Dedykacja: Matce.

Zawartość: Życiodajne dzielnice ; Przesilenie ; Podróżny ; W pokoju ; Ściany ; Godzina zero ; *** (Zwolnijcie mury zmorzone...) ; Po burzy ; Plac Zwycięstwa ; Miejsce ; Pręgierz ; Rekonstrukcje ; Czas Boga ; Zejście ; Przebudzenie ; Okno ; W zmierzchu ; Zapis ; *** (Uciekinier – stłumiłem godziny...) ; Zdaje się że ; Protokół z codzienności ; Brzeg ; Marzenia ; *** (Ci którzy czekają...] ; Widzenie nad morzem ; Morze ; Port ; Tożsamość ; *** (W oknie drzewa...) ; Kroki w nocy ; Doświadczenie ; Myśl ; Powrót raz jeszcze ; Pociąg ; Ojciec ; W miasteczku ; *** (Wybrałem się w twoją stronę...) ; Córeczka śpi ; Zabawa ; Znak ; Nadzieje ; Kronika jesienna ; Ucieczka ; *** (Źdźbło po źdźble...) ; Mój nocny ekwipunek ; Moje haiku ; Ścieżka z pamięci ; Mężczyzna obserwowany w kącie lustra ; Krótki list do swego narratora ; Do przyjaciela ; *** (Tobie przekazuję...).

 

Nagroda „Gdańska Książka Roku 1977” przyznana przez Klub Krytyki Literackiej Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

 

3. Dotkliwa obecność [wiersze]. - Warszawa : „Czytelnik”, 1981. - 65 s. ; 20 cm

ISBN 83-07-00433-0

Dedykacja: Alicji i Teodorowi Sierońskim.

Zawartość: Rzeczy niemożliwe ; Ty jeden ; Przejścia ; Tropizm ; W pośpiechu ; Czynności ; Rozmowa ; Pogłosy ; Dziennik oliwski ; Ojcowanie ; Przed nocą ; Moje dzieci ; W kuchni ; Odkrycia ; Obok ; Dziki skarb ; Noc bez nocy ; Północ ; Cienie ; Przekleństwo ; Sytość i śmierć ; Obrazek z raju ; Zapaść ; Oni ; Przez cmentarz oliwski ; Obecność ; Ostatnia rozmowa z Brunem ; Ojciec ; Nasz obcy dom ; Z dzieciństwa ; Fotografie ; Z brzegu ; Babka Stanisława ; Do matki ; Reminiscencje ; Czas i sens ; W bibliotece ; Dochodzenie twarzy ; Ojcowizna ; Na poligonie ; Pejzaż po deszczu ; Żniwo ; Zielony kij ; Koza ; Odwiedziny ; Spotkanie ; Przypomnienie ; Wiara ; Testament Łazarza ; Milczenie ; Słowa słowa ; Z obecności ; Telegram ; Oczekiwanie ; Sztuka poetycka.

 

4. Codzienna zapłata [wiersze] / oprac. graficzne Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983

. - 72 s. ; 17 cm

ISBN 83-215-9187-6

Zawartość: Udział ; W mijaniu ; Pies ; Lot ; Pelargonie ; Itaka ; Choćby tyle ; Poeta ; Być ; Za progiem ; Dalej ; Gdańsk przedwieczorny ; W Oliwie ; Przedmieście ; Chwila ; Na przystanku ; Łódka Charona ; Styczeń ; Śmierć poety ; Sierpień ; Noc wielkich państw ; Z podróży ; Świadectwa ; Balanga ; Ruiny ; Gdy rozum śpi ; Zobacz ; Obrazy ; Oset ; Zasłuchanie ; Toast ; Noc z aniołem ; Warstwy : Po horyzont ; Komunikat ; Podwórko ; Porównania ; Na polu ; Młyn (Z wierszownika kujawskiego) ; Cepy ; Zachód ; Złotook ; Obce usta ; Obojętność ; W uniesieniu ; Intruz ; Bez Ciebie ; Piękno ; Anioł i Tobiasz ; Ścieżką ; Światło zaokienne ; Jakże ; Cuda ; Łaska życia na pstrym koniu jeździ ; Ciułacz ; *** (Sądzę że zapisane...) ; Ukrzyżowanie ; *** (Dzień skręca...).

 

5. Ryzyko obecności : doświadczenie biograficzne i powieść chłopska / wstęp Stanisław Czernik ; oprac. graficzne Jan Śliwiński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. - 248 s. ; 20 cm

ISBN 83-205-3529-8

Zawartość: Wstęp ; Stanisława Czernika wizje i sentymenty ; Między prawdą życia i prawdą literatury ; Poetyka świata przejrzystego ; Naturalizm zideologizowany ; Chłopska realność w prozie Józefa Mortona ; Zdradliwa uroda ludowości ; Egzystencja i wyobraźnia ; Ludowy i ludzki widnokrąg ; Zakończenie.

 

6. Najbliższa dal : z wierszy dawnych i nowych / oprac. graficzne Jan Ryszard Misiek. – Gdańsk

: Gdańska Oficyna Wydawnicza, 1989. – 82 s. : il. ; 20 cm

ISBN 83-85067-01-9

Zawartość: Wyodrębnianie z tła – słowo od autora ; Rodowód ; Toast ; Niewymowne ; zdanie ; Choćby tyle ; I co widzi ; Wszystko ; Zapachy ; Bez Ciebie ; xxx (Kochać) ; Obrzędy ; To samo ; Być zaproszonym ; Kropki i tęcze ; Pani Anna ; Duchy dnia ; Śmierć poety ; Raj ; Wyobrażał sobie ; Z podróży ; Bestia ; Pożegnanie Sycylii ; Między epokami ; Rachunek ; Dwie sztuki ; Kratownica ; Student Antonowicz ; Telegram ; Balanga.

 

Nagroda Jury XIII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w 1990 roku

 

7. Uparte oddychanie [wiersze ] / [oprac. graficzne] Janusz Karbowniczek.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. – 78 s. ; 17 cm

ISBN 83-205-4127-1

Zawartość: Niewymowne ; Zwyczajność ; Zapamiętaj ; I co widzi ; Troska ; Bogactwo ; Cisza ; Pamiętnik pytającego ; Przywilej oddychania ; Mewa ; Wigilia ; Nie wiesz ; Miedzioryt gdański ; Ucieczka ; Być zaproszonym ; Idę ; Jestem ; Nurt ; Rozmowa z ojcem ; Obcy ; Cień ; We wsi ; Chłopiec ; Pejzaż z Don Kichotem ; Z tego miejsca ; Zza Buga ; Ciemność ; Wszystko ; (Zajęci żmudnym posłuszeństwem...) ; Na brzegu ; Motyl ; Zapachy ; Twoje ; Przy kolacji ; Przy tobie ; Z drogi ; Miejsce ; Natura ; Na polanie ; Zapewne ; Jej ręce ; Twarz ; Prośba ; Przed pomnikiem ; Na ulicy ; wybór ; wiosna ; Grudzień ; Piosenka idącego ; Obrzydzenie ; Poeci wracają ; Schody ; Powrót do Elsynoru ; Z Hioba ; Nić ; Egzorcyzmy ; Dlaczego piszę ; Sztuka ; Wspólnota ; Gdzie odpoczywamy ; W księgarni ; Malarstwo ; Paradoksy sztuki ; Wyobrażał sobie ; Niewiele ; To co dalekie ; Kropki i tęcze ; W poezji ; Przesyłanie II (Z lekcji Pounda).

 

Nagroda „Gdańska Książka Roku 1989” w 1990 roku dziedzinie Poezji przyznawana przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Klub Krytyki Literackiej.

 

8. Wiersze wybrane / wstęp Jacek Łukasiewicz ; [oprac. graficzne] Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1990. - 176 s. ; 20 cm

ISBN 83-215-9223-6

Zawartość: Miejsce na brzegu: Mieszkańcy ; *** (Kiedy tak rozmawiam...) ; Powrót z Europy do obecności ; Hölderlin ; Zanim ; Przeprowadzka ; Rybno ; Do siostry ; Wyznanie. - Stan skupienia: Przesilenie ; Miejsce ; Po burzy ; Życiodajne dzielnice; Ściany ; Tożsamość ; Powrót raz jeszcze ; Doświadczenie ; W miasteczku ; *** (Wybrałem się...) ; Córeczka śpi ; Zabawa ; Znak ; Nadzieje ; Kronika jesienna ; Ucieczka ; Mój nocny ekwipunek ; Przebudzenie ; W pokoju ; Mężczyzna obserwowany w kącie lustra ; Do przyjaciela. - Dotkliwa obecność: Rzeczy niemożliwe ; Ty jeden ; Przejścia ; Tropizm ; W pośpiechu ; Czynności ; Dziennik oliwski ; W dolinie ; Ojcowanie ; Przed nocą ; Moje dzieci ; W kuchni ; Odkrycia ; Obok ; Dziki skarb ; Noc bez nocy ; Cienie ; Sytość i śmierć ; Obrazek z raju ; Oni ; Przez cmentarz oliwski ; Obecność ; Ostatnia rozmowa z Brunem ; Ojciec ; Nasz obcy dom ; Z dzieciństwa ; Fotografie ; Z brzegu ; Babka Stanisława ; Do Matki ; Reminiscencje ; Czas i sens ; W bibliotece ; Dochodzenie twarzy ; Ojcowizna ; Zielony kij ; Odwiedziny ; Spotkanie ; Przypomnienie ; Wiara ; Testament Łazarza ; Milczenie ; z obecności ; Telegram ; Oczekiwanie ; Sztuka poetycka. - Codzienna zapłata: Udział ; Itaka ; Choćby tyle ; Poeta ; Na przystanku ; z podróży ; Sierpień ; Noc wielkich państw ; Świadectwa ;Oset ; Toast ; Noc z aniołem ; Warstwy ; Po horyzont ; Komunikat ; Porównania ; Młyn ; Cepy ; Złotook ; Obce usta ; Obojętność ; Bez Ciebie ; Piękno ; Cuda ; Łaska życia na pstrym koniu jeździ ; Ciułacz ; Ukrzyżowanie. - Uparte oddychanie: Niewymowne ; Zwyczajność ; I co widzi ; Troska ; Bogactwo ; Idę ; Być zaproszonym ; Cisza ; Przywilej oddychania ; Mewa ; Wigilia ; Obcy ; Cień ; Chłopiec ; Z tego miejsca ; rodowód ; Wszystko ; Motyl ; Zapachy ; Przy kolacji ; Przy tobie ; Zapewne ; Twarz ; Prośba ; Przed pomnikiem ; Wybór ; Piosenka idącego ; schody ; Powrót do Elsynoru ; Z Hioba ; Nić ; Dlaczego piszę ; Sztuka ; Gdzie odpoczywamy ; Wyobrażał sobie ; Niewiele ; Kropki i tęcze ; W poezji ; Przesłanie. - Z wierszy nowych: Zdanie Nieobliczalne ; Kręgi ; Pani Anna ; Duchy dnia ; Bestia ; Za bramą dłoni ; Raj ; Syn marnotrawny ; Publiczność ; Z ciemności.

 

Nagroda im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego w 1990 roku.

 

9. Przestrzeń oczekiwania : historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej / projekt

okładki Tomasz Bogusławski. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1993. – 216 s. ; 21 cm. – (Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Gdański ; nr 192)

ISBN 83-7017-471-X

Dedykacja: Pamięci mojej Matki.

Zawartość: Strojenie instrumentów : uwagi o poezji i sakralności słowa ; Hiobowe wołanie Józefa Wittlina ; Zatarty nomos : o przestrzeni przemiany we wczesnych poezjach Miłosza ; Ziemia Wygnania – Ziemia Nadziei : z rozważań nad ruchomymi granicami Miłoszowego świata ; Wyprawa po inne światło : o poezji Mieczysława Jastruna ; Święty drzewostan : uwagi o naturze i transcendencji w poezji Jaroslawa Iwaszkiewicza ; Sutanna i dziewanna : o poezji Jana Bolesława Ożoga ; Oko i cud : Pozanaoczny świat w późnej twórczości Przybosia ; Pęknięty dzwon : o funkcji niektórych motywów religijnych w poezji Mieczysława Czychowskiego ; Zawierzające oczekiwanie : o poezji Anny Kamieńskiej ; Stawiać stopę na wodzie ; O poezji Jana Twardowskiego ; Zakończenie ; Wykaz cytowanych prac ; Indeks osób.

 

„Przestrzeń oczekiwania” - Nagroda Artystyczna Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie eseju w 1993 roku.

 

10. Rękopis [wiersze]. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1993. - 16 s. ; 17 cm . – (Biblioteka Rękopisów)

Zawartość: Wstęp ; Tożsamość ; Światy ; *** (Siostro mych marzeń – poezjo...) ; Wieczna jaskółka ; Kwiecień ; Podwórko – bajka ; Który jest ; Chwile ; Horyzont ; Z kroniki zmierzchającego świata ; Odpoczynki ; Miejsca ; *** (Czy to ty...).

 

11. Wilga i deszcz [wiersze] / projekt okł. Władysław Kawecki. - Gdańsk : „Marpress”, 1994. –

55 s. ; 18 cm

ISBN 83-85349-26-X

Zawartość: Krzak ognisty ; Krople ; Ziarenko ; Pobocze ; Nad ranem ; Ocalenie ; W sobie ; Między ; Do Euterpe ; Miejsca ; Do Euterpe (po raz drugi) ; Prośba zdziwionego ; Wilga i deszcz ; Doskonałość ; Kołatka ; Nie wszystko ; Przed końcem ; Poeta miejscowy ; Prawdy ; Równina ; Żniwo ; Tyle ; Uczynki ; Pszczoła ; Czasami ; Odpoczynek : Do Euterpe (znów) ; Sycylia ; Efez ; W blasku ; Sam ze sobą ; Droga ; Jesiennie ; Z prowincji ; Przed bramą ; Przed przywróceniem ; Posłaniec (Na motywach z Poussina) ; Borges ; czasem ; Do Przyjaciela ; Być u was ; Matka ; Dni ; Kiedyś ; Jeśli ; Żaden wiatr ; Z fragmentów ; Napis.

 

12. Z księgi darów [wiersze] / oprac. graficzne Tomasz Bogusławski. - Gdańsk : „Marabut”, 1997. - 65 s. ; 20 cm. – (Biblioteka „Tytułu”)

ISBN 83-87135-02-X

Zawartość: W Księdze ; Z wygnania ; Królestwo ; Znaki ; Ziemia ; Miary ; W jedności ; Głosy ; Przybliżenia ; Zdumienie ; Z wiosną ; Różdżkarz ; Na brzegu ; Wiatr ; Wiązanie ; Zmierzch ; W parku ; Umarli ; Dzień Zaduszny ; Rozstaje ; Rodzice ; Szpital ; Pożegnanie ; Nocą ; Z listopada ; Wejrzenie ; Manowce ; Anioł ; Nagle ; Mgła ; Lustro ; Za zmęczeniem ; Rybitwy ; Podróż ; Chwila ; Przymierza ; Źródło ; Tylko spokój ; Nad rzeką ; Tak ; Zasłuchanie ; Mój świat ; W niedopełnieniu ; Bogowie ; *** (Za każdym poruszeniem światła w rzeczach...) ; Powoli ; Wyrok ; Ojcowie ; Kobiety ; dziadek ; Odpowiedź ; Świerszcze ; Pismo ; Na przyjście syna ; Rilke ; List ; *** (Lecz jakie będzie naszej sprawy...) ; To samo ; Prace ; *** (Piszesz i piszesz...).

 

Nagroda „Media Książce” w 1997 roku przyznana przez gazetę Dziennik Bałtycki, Radio Plus oraz Telewizji Polskiej Oddział w Gdańsku.

 

13. Znikliwa odwieczność [wiersze] / [oprac. graficzne] Jan Misiek ; fot. aut. Jerzy Lewczyński

. - Gdańsk : Polnord – Wydaw. Oskar, 1999. - 62 s. ; 21 cm

ISBN 83-86181-56-7

Zawartość: Dalej ; Miłość ; Czułość ; Obrządki ; I cóż ; Imię ; Ślady ; Dług ; Dojrzewanie ; Przeczucie ; Za bramą ; Lato 1997 ; Listopad ; Odblask ; Nitka ; Nieustannie ; Wierność ; Mimochodem ; Odwiedziny ; Na Kaszubach ; Z umarłą ; Brzmienia ; W świetle ; Pod warstwą ciszy ; Przez szybę ; Miedziorytnik ; Centaury ; Linoryt ; Czytać ; Książki ; Ze snu ; Na strychu ; Wszystko ; Wybór ; W podzięce ; Miary ; Na ciemnym ; Polskość; Z rozmowy ; Czasy ; Prawda ; Wolność ; W drodze ; Oparcie ; W niepochwytności ; Ordo caritatis ; Nad brzegiem ; Słowo ; Na oczekiwanym ; Sąd ; Wzajemność ; Żal ; Skowronek ; *** (Jakby gdzieś...) ; Z podróży ; Wiersze ; Zdążanie.

 

Nominacja do Nagrody Artusa – Gdańska Książka „Jesieni 1999” w 1999 roku ; Nagroda Artusa.

 

14. Hugon Lasecki : malarstwo : [katalog wystawy]. - Sopot : Państwowa Galeria Sztuki, 1999. - 71 s.

 

Udział w antologiach i publikacjach zbiorowych

 

* Wyznanie ; Dokąd // W: Debiuty poetyckie 1975 : antologia / wybór, oprac., red. Jerzy Leszin - Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Warszawa : Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, 1976. - S. 43-44

* Miejsce na brzegu ; Morze [wiersze] // W: Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia / wybór i oprac. oraz wstęp i noty o autorach wstęp Zbigniew Jankowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 358-359

* Pociąg ; Miejsce ; Okno ; Pręgierz ; Zdaje się że... ; *** (W oknie drzewa...) (Z. Reroń) [wiersze] // W: Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / oprac. Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski, nota o grafikach Grzegorz Boros ; szkic Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 129-133 zob. też Prace redakcyjne

* W miasteczku ; Zabawa // W: Zbliżenia : galeria poezji. [T.] 1 / red. Adam Lewandowski. – Bydgoszcz : Bydgoski Ośrodek Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej ; Dobrcz : nakł. Gminnego Ośrodka Kultury, 1978

* Nadzieje ; Znak ; Z notatnika // W: Zbliżenia : galeria poezji. [T.] 7 / red. Adam Lewandowski. – Bydgoszcz : Biuro Wystaw Artystycznych : Koło Młodych przy Bydgoskim Oddziale Związku Literatów Polskich, 1978

* Dwie kartki : [artykuł] // W: Polski sierpień 1980 : reedycja almanachu gdańskich środowisk twórczych „Punkt” nr 12/80. - Nowy Jork : Biblioteka Pomostu, 1981

* Sierpień [wiersz] // W: Polski sierpień 1980 : reedycja almanachu gdańskich środowisk twórczych „Punkt” nr 12/80. - Nowy Jork : Biblioteka Pomostu, 1981

* Gdańsk, aoû t 1980 : extraits du journal de la grè ve : é crits d’ouvries et d’auteurs polonais [artykuł ; wiersz] / trad. du pol. et arrangé s par Marek Przybylski et Ré jane Delpech. - Paris : É d. de la Pierre de Velours, 1982

* Miejsce na brzegu [wiersz] // W: Od morskiego brzegu : materiały repertuarowe / red. Andrzej Skalimowski ; oprac. graficzne Stanisław Kopka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1982. – S. 71-72

* Przybyszewska wydaje walkę przypadkowi i pozostawia dzieło niedokończone // W: Osoby / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek ; współred. dyskusji Ewa Graczyk ; indeks Alina Walczak. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. - S. 175-178

* Testament Łazarza // W: Gdańska antologia poezji chrześcijańskiej : Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, listopad 1984 rok. - Sopot : Kościół Świętego Michała, 1984. - S. 9

* Nie wiem ; Trwogi : [wiersze] // W: W tej jedynej chwili : wiersze poetów Wybrzeża. - [Gdańsk] : [b.w.], [1985]. - S. 32-33

* Ostatnia rozmowa z Brunem [wiersz] // W: Milczewski - Bruno Ryszard. Bruniana : wiersze, rysunki [wiersz] / nota ed. Jerzy Pluta ; przygot. do druku Jerzy Pluta, Jacek Soliński. - Bydgoszcz : Galeria Aut[orów] Jana Kai i Jacka Solińskiego, 1985. – S. 34

Na prawach rękopisu.

* Świadectwa [wiersz] // Gdańsk w 15 rocznicę. - [Gdańsk] : Środowisko Twórcze Wybrzeża, [ok. 1985]. - S. 36

* Piosenka idącego (M. Terleckiemu) [wiersz] // W: Sprawa Mariana Terleckiego. – [B.m : b.w.], 1986

* Przypomnienie ; Spotkanie ; Wiara ; Testament Łazarza ; Anioł i Tobiasz : [wiersze] // W: Spalony raj : antologia młodej poezji religijnej / wybór, przedm., i oprac. Jan Sochoń. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1986. - S. 236-240

* Zapis [wiersz] // W: Sprawozdanie cenzora. - Lublin : [b.w.], 1986. – S. 71

Alchimist der Einbildungskraft [artykuł] / przeł. Edwin Plichciński // W: Ryszard Stryjec (Gdańsk) : Ausstellung von Federzeichnungen, Radierungen und Buch-Illustrationen / Schirmherrschaft Dieter Klink. - Bremen : Stadtbibliothek Bremen-Neustadt, 1987. - S. 5-7

*** [stan poezji] ; Hölderlin ; Rzeczy niemożliwe ; Dziennik oliwski ; Noc bez nocy ; Do matki ; z obecności [wiersze]. – Fot ; Nota biograficzna // W: Poeta jest jak dziecko : Nowe Roczniki : antologia / wybór i oprac. Maciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koperski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. – S. 261-265

* Z ciemności [wiersz] // W: Dojrzewanie / oprac. Henryka Dobosz, Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : [Staraniem i nakł.] Niezależnego Wydaw. „Wolna Myśl”, 1987. - S. 34

* Przypomnienie ; Spotkanie // W: Przed tak Wielkim Sakramentem : antologia polskiej poezji o Eucharystii / wstęp Maria Jasińska-Wojtkowska ; wybór i oprac. Bożysław Walczak. – Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 1988. – S. 240-241

* Testament Łazarza ; Anioł i Tobiasz ; Zapewne ; Z ciemności ; Bestia ; Wiara ; Syn marnotrawny ; Z Hioba [wiersze] // W: Tylko modlitwa ocaleje : liryka religijna poetów gdańskich / oprac. Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : Kuria Biskupia, 1988. - S. 90-98

* Sierpień ; Dziennik oliwski [wiersze] // W: Mit Fischen leben... = Żyć z rybami... : eine Anthologie Bremer und Gdańsker Autoren. - Bremen : Edition Temmen, 1989. – S. 264-269

* Androgyne i kolumna niebios : (interpretacyjne wariacje na temat jednej z rzeźb Krystyny Filipskiej // W: Filipska Krystyna Rzeźba : „Czas zmagania”. - Gdańsk : Wydział Kultury, Nauki i Sportu Urzędu Wojewódzkiego, 1991. - S. [2] nlb.

* Sierpień (August) / przeł. Bolesław Fac, Ursel Habermann ; Olivaer Tagebuch / przeł. Bolesław fac, Ursel Habermann : [wiersze] // W: Strofy gdańskie = Danziger Verse / wybór i oprac. Bolesław Fac. - Gdańsk : Wydaw. im. Joachima Lelewela : Towarzystwa Polska - Niemcy, 1992. – S. 84-85 ; 79-80, 86

* Spotkanie [wiersz] // W: Anielski Chlebie witaj : antologia polskiej poezji o Eucharystii / wybór Aniela Lisowska. - Miarki-Struga : "Michalineum", 1992. - S. 123

*** (Czy to ty jesteś...) [wiersz] // W: Biblioteka rękopisów. [T. 1] / wstęp Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1994. – S. 14

* Noc z aniołem [wiersz] // W: anielskim cieniu ... : poetów spotkania z Aniołami / zebrała i wyboru dokonała Irena Trzcińska-Frühlingowa. - [Marki-Struga] : "Michalineum", 1994. - S. 77

* Zdzisław Kałędkiewicz ; Zygmunt Karolak ; Ryszard Kul ; Hugon Lasecki ; Jan Misiek : [omówienie sylwetek twórców] // W: Malarskie Widzenie / red. Wojciech Zaniewski. - Gdańsk : Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików, 1994. - S. 40, 42, 46, 48, 56

* Ojciec [wiersz] // W: Ojcu / wyboru wierszy dokonał i posłowiem opatrzył Jan Nagrabiecki ; przedm. Zbigniew Bieńkowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop. 1995. - S. 335

* Oświęcimski poliptyk Mariana Kołodzieja // W: Klisze pamięci : słowo /obraz / M[arian] Kołodziej . - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 1995. - S. [53-62]

* W drodze [wiersz] // W: Największa jest miłość : antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej / wybór, oprac., wstęp Tadeusz Jania. - Kraków : [Tadeusz Jania], 1995. - S. 169

* Ziemia Wygnania - Ziemia Nadziei : z rozważań nad ruchomymi granicami Miłoszowego świata //W: „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny...” : topika polskiej współczesnej poezji emigracyjnej : studia / pod red. W. Ligęzy, W. Wyskiela. - Łódź : Wydaw. Biblioteka, 1995. - S. 227 - 242

* Na powierzchni i pod powierzchnią obrazu : (o malarstwie Hugona Laseckiego // W: Hugon Lasecki : malarstwo, rysunek / [red. nauk. A. Pawlak]. - [Gdańsk] : Stowarzyszenie Europejskiej Integracji Środowisk Twórczych LUBINUS, [1996?]. - S. 5-6

Tekst również w jęz. ang. s. 48-49

* Spotkanie : [wiersz] // W: Światło pszennego chleba = Eucharystia w poezji polskiej / wybór i posł. Waldemar Smaszcz. - Warszawa : "Pax", 1996. - S. 284

* Centaury ; Miejsce na brzegu [wiersze] // W: Pomorze i morze w poezji / zebrali i oprac. Barbara Arsoba, Józef Borzyszkowski. - Gdańsk : Instytut Kaszubski ; Szczecin : Książnica Pomorska, 1998. - S. 110-111

* Morze [wiersz] // W: Najpiękniejsze wiersze znad morza / [wybór wierszy Elżbieta Desperak]. - Warszawa : "bis", cop. 1998. - S. 36

* Ten sam, a inny : (o Ryszardzie Stryjcu) // W: Stryjec mało znany : katalog wystawy. - Lębork : Muzeum, 1998. - S. 10-13

Przedr. z: Topos. - 1998, nr 3

* Wieczność nie ma kalendarza : epigramat w polskiej liryce religijnej 1939-1998 : antologia / zebrał i wstęp Tadeusz Jania ; il. Roman Kot. – Kraków : nakł. Fundacji „Sacrosong” : [Tadeusz Jania], 1999. – (Biblioteka Sacrosongu)

* Toast ; Kratownica ; Łąka (pamięci mojej Matki) // W: Na ustach : dwujęzyczny tom wierszy poetów gdańskich [wiersz] / wyboru dokonał i przeł. z jęz. polskiego na rosyjski Piotr Kotow. – Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 2000. – S. 90-95

 

Publikacje w czasopismach

 

1970

* Dialog (Henrykowi Szabale do sanatorium w Zakopanem) ; Mój mały morderca ; Skorupy ; Stara Kaszubka : [wiersze]. - Fot. // Litery. – 1970, nr 12, s. s. 9

* Nie kwiat ci dać mogę... : [wiersz] // Nowa Wieś. – 1970, nr 26, s. 8

* Miejsce na brzegu : [wiersz] // Dziennik Bałtycki. – 1970, nr 284, s. 4

* Navigare : [wiersz] // Litery. – 1970, nr 7, s. 32

* Spotkanie z weteranami : [wiersz] // Litery. – 1970, nr 1, s. 35

 

1971

* Monolog dla ojca : [wiersz] // Kamena. – 1971, nr 13, s. 6

* Na poligonie : [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. – 1971, nr 39, s. 7

* Żniwa idą ziarenne... (Janowi Steingerowi na pamięć roku 1916) : [wiersz] // Litery. – 1971, nr 1, s. 19

 

1972

* Poeta niepokorny. – Rec. pracy: Ryszard Milczewski – Bruno Ryszard. Poboki, Olsztyn, 1971 // Litery. – 1972, nr 6, s. 34

* Spotkanie z weteranami : [wiersz] // Litery. – 1972, nr 1, s. 35

* Katedra ; Nad brzegiem ; Z Urbino : [wiersze] // Litery. – 1972, nr 7, dod. Delta, s. 5

 

1973

* Droga daleka i bliska. – Rec. pracy: Krahelska Halina. Opowieść o zwyczajnej dziewczynie, Warszawa, 1972 // Litery. – 1973, nr 1, s. 32

* Dzień gniewu ; Król ; Mieszkańcy ; On ; Stary Kant : [wiersze] // Litery. – 1973, nr 6, s. 15, 21 * Poezja i rytuał. – Rec. pracy: Kotlica Jacek. Zwierzyniec pani Res, Gdańsk, 1973 // Litery. – 1973, nr 8, s. 32-33

* Przeprowadzka : [wiersz] // Nowa Wieś. – 1973, nr 39, s. 8

* Równina I ; Równina II : [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. – 1973, nr 17, s. 7

* Świt : [wiersz] // Dziennik Bałtycki. – 1973, nr 250, s. 5

* Okolice poezji. – Rec. pracy: Milczewski-Bruno Ryszard. Podwójna należność, Warszawa, 1972 // Litery. – 1973, nr 6, s. 37

* Poszukiwanie obecności. – Rec. pracy: Janion Maria. Romantyzm, rewolucja, marksizm : colloquia gdańskie, Gdańsk, 1972 // Nowy Wyraz. – 1973, nr 10, s. 84-86

 

1974

* Manuskrypt Jana Goczoła. – Rec. pracy: Goczoł Jan. Manuskrypt, Warszawa, 1974 // Nurt. – 1974, nr 12, s. 34

* Południe ; Powrót : [wiersze] // Pomerania. – 1974, nr 1, s. 58-59

* Powrót z Europy do obecności ; Wyznanie : [wiersze] // Twórczość. – 1974, nr 12, s. 65

* Sztuka krytyki i szansa krytyków : na marginesie artykułu Marka Jaworskiego // Litery. – 1974, nr 8, s. 26

* Pejzaż kubistyczny ; W jednym : [wiersze] // Litery. – 1974, nr 8, dod. Delta, nr 7, s. 6 ;

 

1975

* Człowiek w piekle mowy. – Rec. pracy: Marian Pilot Marian. Zakaz zwałki, Warszawa, 1974 // Odra. – 1975, nr 12, s. 97-98

* Czy istnieje dzisiaj poezja ludowa?. – Rec. pracy: Wieś Tworząca : antologia współczesnej poezji chłopskiej. T. 5 / wybór, wstęp i oprac. Roman Rosiak, Lublin, 1974 // Nurt. – 1975, nr 6, s. 20

* Do przyjaciela : [wiersz] // Fakty. – 1975, nr 51/52, s. 17

* Do siostry : [wiersz] // Dziennik Bałtycki. – 1975, nr 84, s. 5

* Dom : [wiersz] // Czas. – 1975, nr 3, s. 23

* Miasto o piątej ; Moje założenia ; Powrót raz jeszcze ; Protokół z codzienności ; Ptak zmęczenia odsłania białe miejsca wyobraźni : Ulica ; W pokoju ; W zmierzchu : [wiersze]. – Fot. // Nurt. – 1975, nr 6, s. 16-17

* Mity współczesne. – Rec. pracy: Nowak Tadeusz. Dwunastu, Kraków, 1974 // Czas. – 1975, nr 22, s. 23

* Nadzieje i szanse // Dziennik Bałtycki. – 1975, nr 218, s. 4

Dot. twórczości Koła Młodych gdańskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

* Poeta i sytuacja. - Rec. pracy: Karasek Krzysztof. Poezje, Kraków, 1974 // Więź. - 1975, nr 10, s. 138-141

* Poeta wobec tajemnicy. – Rec. pracy: Celan Paul. Wybór poezji, Warszawa, 1973 // Literatura na Świecie. – 1975, nr 10, s. 352-354, także w: Litteraria. – 1975, s. 100-102

* Przyjąć cierpienie.- Rec. pracy: Kamieńska Anna. Drugie szczęście Hioba, Warszawa, 1975 // Fakty. – 1975, nr 49, s. 7

* Ptak Brancusiego : [wiersz] // Student. – 1975, nr 8, s. 13

* Zamiast recenzji. – Rec. pracy: Zagajewski Adam. Sklepy mięsne, Kraków, 1975 // Nurt. – 1975, nr 11, s. 28-29

* Trzeba na nowo otwierać skojarzenia... : [wiersz]. - Nota biograficzna // Dziennik Bałtycki. – 1975, nr 218, s. 5

 

1976

*** (Bardzo często pisanie o morzu...). – Rec. pracy: Miazgowski Bronisław. Gemmy greckie , Gdańsk, 1974 // Nautologia. – 1976, nr 2, s. 95-96

* Bolesław Leśmian i konteksty / Kazimierz Nowosielski // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego, Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Gdański. – Nr 4 (1976), s. 45-59

* „Góra-dół” pewne. – Rec. pracy: Leżachowski Jan. Góra-dół, Wrocław, 1975 // Nurt. – 1976, nr 1, s. 38

* „Niech się tu coś stanie w tej izbie”. – Rec. pracy: Drzeżdżon Jan. Upiory, Warszawa, 1975 // Pomerania. – 1976, nr 5, s. 34

* Poetyka świata przejrzystego (wieś polska w powojennej powieści socrealistycznej) // Nowy Wyraz. – 1976, nr 2, s. 56-66

* Świat „w czystym pojmowaniu”. – Rec. pracy: Bieńkowski Zbigniew. Liryki i poematy, Warszawa, 1975 // Nurt. – 1976, nr 4, s. 38

 

1977

* A jednak... - Rec. pracy: Plewińska Stanisława. Polny kwiat, Gorzów, 1976 // Nadodrze. - 1977, nr 5, s. 5

* Literatura – kamerton krytyczny i ja // Nurt. – 1977, nr 8, s. 22-23

* Mężczyzna obserwowany w kącie lustra ; Przesilenie ; Widzenie nad morzem : [wiersze] // Fakty. – 1977, nr 27, s. 6

* Mężczyzna obserwowany w kącie lustra ; Miejsce : [wiersze] // Okolice. – 1977, nr 6, s. 3-4

* „Między” jako stan świata. – Rec. pracy: Pollakówna Joanna. Lato szpitalne, Kraków, 1975 // Nurt. – 1977, nr 4, s. 25

* Młody poeta w uścisku ze współczesnością. – Rec. pracy: Górzański Jerzy. Młode lata bezsenności, Warszawa, 1977 // Twórczość. – 1977, nr 12, s. 110-112

* Od „Spowiedzi” do „Appassionaty” // Tygodnik Kulturalny. – 1977, nr 25, s. 7

Dot. Józefa Mortona.

* Po burzy ; Port ; Pręgierz ; Zwolnijcie mury... : [wiersze] // Nowy Wyraz. – 1977, nr 7, s. 5-6

* Poeta i malarz // Okolice. – 1977, nr 3, s. 23-24

Dot. Mieczysława Czychowskiego.

* Polonistyczny trud. – Rec. pracy: Studia Polonistyczne. – 1977, nr 4 // Nurt. – 1977, nr 10, s. 25

* Reportaż z oddziału XI. – Rec. pracy: Moczarski Kazimierz. Rozmowy z katem. Warszawa, 1977 // Twórczość. – 1977, nr 11, s. 122-124

* Rzecz o Kazimierzu Wierzyńskim // Nurt. – 1977, nr 1, s. 21

* Zdaje się, że... : [wiersz] // Okolice. –1977, nr 4, s. 4

 

1978

* Antologia „W imię Conrada”. – Rec. pracy: W imię Conrada / zebrał, wybór i wstęp Tadeusz Skutnik. Gdańsk, 1977 // Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. – 1978, s. 21-23

Toż w: The Conrad News : Polish Conradian Club : Society of Friends of the Polish Maritime Museum in Gdańsk. – 1978, s. 23-26

* Literatura i autorytet miejsca // Nowy wyraz. – 1978, nr 7, s. 84-91

Dot. twórczości Stanisława Czernika.

* „Nie jesteśmy wyłączeni”. – Rec. pracy: Zajączek Stanisław. Ziarno piasku, Warszawa, 1978 // Nurt. – 1978, nr 11, s. 31

* Nieprozaiczne zdarzenie w prozaicznym języku // Litteraria. – Kwiecień (1977), s. 143-148

Dot. interpretacji wiersza „Zajście z pantoflami” Mirona Białoszewskiego.

* Ojcowizna : [wiersz] // Regiony. – 1978, nr 4, s. 16-17

* Oni ; Milczenie ; Słowa słowa ; W pośpiechu ; Zegarek : [wiersze] // Nurt. – 1978, nr 9, s. 35

* Port : [wiersz] // Głos Wybrzeża. – 1978, nr 241, s. 6

* Scena w błysku wewnętrznego światła. – Rec. pracy: Jastrun Mieczysław. Scena obrotowa , Kraków, 1977 // Nurt. – 1978, nr 3, dod. nr 3, s. 1

* Brzeg ; Mój nocny ekwipunek ; Myśl ; Ścieżka z pamięci ; Zdaje się że... : [wiersze] // Punkt. – 1978, nr 1, s. 43-47

* W poszukiwaniu wielkiego rozpogodzenia. – Rec. pracy: Iwaszkiewicz Jarosław. Mapa pogody, Warszawa, 1977 // Nurt. – 1978, nr 5, s. 14-17

* Nasz obcy dom ; Topielec ; W windzie : [wiersze] // Fakty. – 1978, nr 27, s. 7

 

1979

* Chłopska realność w prozie Józefa Mortona // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego, Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Gdański. – Nr 6 (1979), s. 85-99

* Córeczka śpi : [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. – 1979, nr 29, s. 6

* Moje dzieci ; Ogrodnik ; Północ : [wiersze] // Fakty. – 1979, nr 5, s. 7

* Oczekiwanie : [wiersz] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. – 1979, z. 3, s. 5

* Poetyckość i chłopskie doświadczenie. – Rec. pracy: Neumert Stanisław. Ku wzgórzom światła, Warszawa, 1977 // Nurt. – 1979, nr 2, s. 18-19

* Przypomnienie czy obecność autentystów?. – Rec. pracy: Okolica Poetów : antologia poezji autentystów / wybór, wstęp i oprac. Andrzej Biskupski, Łódź, 1978 // Twórczość. – 1979, nr 6, s. 111-113

* Tajny świat pośredni. – Rec. pracy: Hartwig Julia. Czuwanie, Warszawa, 1978 // Nurt. – 1979, nr 5, s. 19-20

* Zmysłowisko, wojna, krzyk. – Rec. pracy: Śpiewak Jan. Wybór wierszy / wstęp i wybór Michał Sprusiński, Kraków, 1978 // Twórczość. – 1979, nr 12, s. 117-119

* Żalnik : [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. – 1979, nr 33, s. 9

 

1980

* Babka Stanisława ; Z brzegu : [wiersze] // Kujawy. – 1980, nr 15, s. 7

* Dwie kartki : [artykuł] // Punkt. – Nr 12 (1980), s. 273-279

* Dzieci ; Północ ; Z dzieciństwa : [wiersze] // Nurt. – 1980, nr 4, s. 31

* Babka Stanisława ; Do matki ; Dziennik oliwski ; Moje dzieci: [wiersze] // Punkt. – Nr 9 (1980), s. 103-106

* Egzystencjalny reportażysta. – Rec. pracy: Jurewicz Aleksander. Po drugiej stronie, Gdańsk, 1977 // Twórczość. – 1980, nr 7, s. 121-123

* Fotografie ; Ostatnia rozmowa z Brunem ; W bibliotece : [wiersze] // Kultura. – 1980, nr 7, s. 3

* Miejsce na brzegu : [wiersz] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. – 1980, z. 3/4, s. 9

* O prozie Juliana Kawalca // Teksty. – 1980, nr 2, s. 137-150

* Dziki skarb ; Oczekiwanie ; Sytość i śmierć ; Z obecności : [wiersze] // Literatura. – 1980, nr 22, s. 3

* Ojciec ; Przed nocą ; Reminiscencje ; Rzeczy niemożliwe ; Tropizm : [wiersze] // Nowy Wyraz. – 1980, nr 2, s. 85-88

* Odwiedziny ; Ojcowanie ; Rozmowa : [wiersze] // Nurt. – 1980, nr 8, s. 29

* Sierpień : [wiersz] // Punkt. – Nr 12 (1980), s. 294-295

* Strona pamięci : [wspomnienie]. - Fot. // Kujawy. - 1980, nr 15, s. 7

 

1981

 

* Kardiogram ; Zasłuchanie ; Znak : [wiersze] // Integracje. – 1981, nr 13, s. 13

* Choćby tyle ; Komunikat ; Obrazy ; Po horyzont ; Porównania : [wiersze] // Nowy Wyraz. – 1981, nr 6, s. 33-35

* Pejzaż po deszczu : [wiersz] // Gazeta Częstochowska. – 1981, nr 24, s. 16

* Prawda życia i prawda literatury : o prozie Stanisława Piętaka // Ruch Literacki. – 1981, z. 6, s. 431-445

* Zdradliwa uroda ludowości // Twórczość. – 1981, nr 12, s. 101-114

Dot. prozy Tadeusza Nowaka.

1982

 

*.Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska // Biuletyn Polonistyczny. – 1982, z. 1/2, s. 77-82

Streszcz. pracy doktorskiej

*.Ludowy i ludzki widnokrąg // Pamiętnik Literacki. – 1982, z. 1/2, s.125-143

Dot. „Konopielki” Edwarda Redlińskiego.

*.Stanisława Czernika wizje i sentymenty // Regiony. – 1982, nr 4, s. 66-83

 

1983

 

* Codzienność ; Obrzydzenie ; Powrót do Elsynoru (Z. Herbertowi) ; Z życiorysu : [wiersze] // Polityka Polska. – Nr 2/3 (1983), s. 75

Podpisano: Pióro Jan.

* Dalej ; Gdańsk przedwieczorny ; Piękno ; W Oliwie : [wiersze] // Pomerania. – 1983, nr 12, s. 8

* Na ostrożnego : [wiersze] // Solidarność. – 1983, nr 32, s. 4

Podpisano: Pióro Jan.

* Na przystanku ; Noc z aniołem ; Oset : [wiersze] // Twórczość. – 1983, nr 1, s. 36-37

* Pochód „podniesionych głów” // Podpunkt. – Nr 1 (1983), s. 30-35

Podpisano: Pióro Jan.

* Zejście (Der Abgang) ; Ściany (Wände) : [wiersze] / tł. Klaus Friedrich // Rind&Schlegel. - 1983, s. 24

 

1984

 

* Anioł i Tobiasz ; Sądzę, że zapisane jest... ; Świadectwa : [wiersze] // W Drodze. – 1984, nr 1, s. 48

* Dlaczego piszę (Pamięci K. Wierzyńskiego) ; Na polanie ; Niewymowne ; Przy kolacji : [wiersze] // Twórczość. – 1984, nr 1, s. 72-73

* Hiobowe wołanie Józefa Wittlina // Znak. – 1984, nr 5/6, s. 629 – 646

* Na skrzyżowaniu ; Notatki : [proza] // Podpunkt. - Nr 2 (1984), s. 20, 35-36

Podpisano: Notecki Stanisław.

* Na ulicy ; Przed pomnikiem ; Stamtąd ; Wybór : [wiersze] // Podpunkt. – Nr 2 (1984), s. 20, 94

Podpisano Jan Pióro.

* Noc wielkich państw ; Pamiętnik pytającego ; Prośba ; Przywilej oddychania ; Wiara ; Wyobrażał sobie ; Z podróży ; ze strychu ; Zwyczajność : [wiersze] // Powściągliwość i Praca

. – 1984, nr 5, s. 2, 9

* Poezje i czyny. – Rec. pracy: Rymkiewicz Jarosław Marek. Mogiła Ordona i inne wiersze z lat 1979-1984, [Warszawa], 1984 // Podpunkt. - Nr 2 (1984), s. 96-97

Podpisano J. P.

* Postać : (o Lechu Bądkowskim). - W cyklu pt. "Z historii pisarzy..." // Podpunkt. - Nr 2 (1984), s. 74-76

Podpisano: Notecki Stanisław.

* Stamtąd : [wiersz] // Podpunkt. - Nr 2 (1984), s. 94

* Stanisław Zajączek - poeta ze Szczecina // Gwiazda Morza. - 1984, nr 13, s. 8

Podpisano: K.N.

Sprawozdanie ze spotkania.

 

1985

 

* Czarna msza na ołtarzu natury. – Rec. pracy: Ożóg Jan Bolesław. Cisza, Kraków, Wrocław, 1984 // Twórczość. – 1985, nr 7/8, s. 228-230

* Do myślącego człowieka : o pracach Jana Góry // Wiązania. – 1985, nr 1, s. 2-6, 29-30

* Herbert zdialogizowany. – Rec. pracy: Barańczak Stanisław. Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta, [B.m., 1985] // Podpunkt. – Nr 3 (1985), s. 106-107

Podpisano Jan Pióro.

* I co widzi : [wiersz] // Przegląd Katolicki. – 1985, nr 48, s. 3

* List w sprawie Mariana Terleckiego // Podpunkt. – Nr 3 (1985), s. 110

Podpisano m. in. Kazimierz Nowosielski.

* Miedzioryt gdański Ryszardowi Stryjcowi : [wiersz] // Pomerania. – 1985, nr 4, s. 13

* Niewymowne : [wiersz] // Gwiazda Morza. – 1985, nr 26, s. 6

* O pracach Jana Góry // W Drodze. - 1985, nr 10, s. 103-104

* O rygorze w sztuce : [proza poetycka] // Pomerania. – 1985, nr 3, s. 42

* Piosenka idącego ; Zapewne : [wiersze] // Gwiazda Morza. – 1985, nr 7, s. 8-9

* Pod szczytem fali // Podpunkt. – Nr 3 (1985), s. 38-39

Podpisano J.P. [Jan Pióro].

* Światło ludzkiego trudu : na marginesie dwu sierpniowych wystaw malarstwa : w kościele św. * Michała w Sopocie i w kościele św. Mikołaja w Gdańsku // W Drodze. - 1985, nr 5, s. 96-100

* W parku : [proza poetycka] // Pomerania. – 1985, nr 3, s. 42

* Wiązanie życia i wyobraźni // Integracje. - Nr 17 (1985), s. 41-44

Dot. twórczości Mieczysława Czychowskiego.

 

1986

* Ciemności Orfeusza // Podpunkt. – Nr 4 (1986), s. 71-74

Dot. zagadnienia mitu.

* Nienadaremne milczenie // W Drodze. – 1986, nr 7/8,

s. 26 – 32

Dot. twórczości Anny Kamieńskiej.

* Rzeczy : [opowiadanie] // Gwiazda Morza. – 1986, nr 12, s. 5

* Schody : [wiersz] // Gwiazda Morza. – 1986, nr 25, s. 1

 

1987

* Chłopiec ; I co widzi ; Motyl ; Niewymowne ; Rodowód ; Troska ; Zwyczajność : [wiersze] // W Kręgu Książki. – Nr [7] (1987), s. 50-52, 54

* Cisza ; Powrót do Elsynoru (Zbigniewowi Herbertowi) : [wiersze] // Gwiazda Morza. – 1987, nr 7, s. 3

* „Jak chytry wielmoża” : (o symbolice śmierci w poezji Jarosława Iwaszkiewicza : Na marginesie jednego wiersza) // Ruch Literacki. – 1987, z. 6, s. 459 - 467

* Kropki i tęcze ; Mewa ; Motyl ; Przy tobie ; Wszystko : [wiersze] // Odra. – 1987, nr 12, s. 47-48

* Student Antonowicz : [wiersz] // Puls (Londyn). – Nr 34 (1987), s. 47

* Ubogaceni : refleksje na papieskim szlaku // Gwiazda Morza. - 1987, nr 13, s. 15

* W ciemnościach : [wiersz] // Przegląd Katolicki. – 1987, nr 14, s. 3

 

1988

 

* Gdzie odpoczywamy ; Grudzień ; Gubisz się między „zastałem” ; Malarstwo (Z. Kałędkiewiczowi) ; Natura ; W drodze ; Zapamiętaj : [wiersze] // Akcent. – 1988, nr 1, s. 77-78

* Jestem ; Obcy ; Obrzydzenie ; Rodowód ; Rozmowa z ojcem : [wiersze] // Pomerania. – 1988, nr 1, s. 21-22

* Nieobliczalne ; Zdanie : [wiersze] // Gwiazda Morza. – 1988, nr 22, s. 8

* Student Antonowicz : [wiersz]. // Puls (Wybór). – T. 4 (1988), s. 134

Przedr. z: Puls (Londyn). – 1987, nr 34.

1989

 

* Kde odpocivame ; Maliarstvo ; Na ceste ; Zapamataj si : [wiersze] / tł. Marian Reisel ; Karol Chmel // Dotyky [Słowacja]. – 1989, nr 7, s. 25

* Oko i cud : pozanaoczny świat w późnej twórczości Przybosia // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Historycznoliterackie. – Nr 15 (1989), s. 89 – 99

* Rajzerka // Podpunkt. – Nr 6 (1989), s. 96-101

Podpisano Jan Pióro.

Komentarz do wspomnień emigranta polskiego Tadeusza Żukowskiego.

* Sutanna i dziewanna : (o poezji Jana Bolesława Ożoga) // Akcent. – 1989, nr 3, s. 97-106

* Świętojańska, róg Pańskiej // Tygodnik Gdański. – 1989, nr 7, s. 13

 

1990

 

* Ciemności Orfeusza // W Drodze. – 1990, nr 6, s. 66-69

Dot. religii.

* Jacek Mydlarski w „Arche”// Gazeta Gdańska. – 1990, nr 146, s. 3

* Nie wszystko : [wiersz] // Gwiazda Morza. – 1990, nr 10, s. 12

* Olivaer Tagebuch (Dziennik oliwski) : [wiersz] // Skript Bremer Literaturzeitung. - 1990, nr 2

* Pęknięty dzwon : (o funkcji niektórych motywów religijnych w poezji Mieczysława Czychowskiego) // Gdański Rocznik Kulturalny. – T. 13 (1990), s. 74 – 84

* Prośba o psalm : [wiersz] // Gwiazda Morza. – 1990, nr 16, s. 6

* Rachunek : [wiersz]. – Fot. // Gazeta Gdańska. – 1990, nr 234, s. 3

Nota informacyjna o przyznaniu nagr. im. Sępa-Szarzyńskiego.

* Strzępy i kontynuacje // Pracownia. – Nr 2 (1990), s. 61 - 64

Dot. malarstwa Mieczysława Czychowskiego.

 

1991

 

* Być u was ; Czasami ; Dzieci ; Jeśli ; Matka ; Tajemnice ; Z fragmentów : [wiersze] // Pracownia. – 1991, nr 3, s. II okł.

* Do Euterpe ; Do Euterpe (po raz drugi) ; Do Euterpe (znów) : [wiersze] // Potop. – 1991, nr 7, s. 5

* Panek... to jest ktoś // Tytuł. – 1991, nr 3, s. 242-248

Dot. twórczości plastycznej Jerzego Panka.

* Prośba zdziwionego ; Sny ; Odpoczynek : [wiersze] // Przegląd Powszechny. – 1991, nr 7/8, s. 133-135

* Przyroda i czułe oko // Gazeta Gdańska. – 1991, nr 80, dod. Weekend z 5 kwietnia, s. 1

Dot. wystawy plastycznej Anny Fiszer w galerii „Arche”.

* Święte sztuki piękne? : (Kałędkiewicz, Kuziemska-Sławek i dzieci Golca w kościele św. Bartłomieja. –// Gazeta Gdańska. – 1991, nr 144, s. 3

Dot. wystawy.

* Święty drzewostan: (uwagi o naturze i transcendencji w poezji Jarosława Iwaszkiewicza) // Akcent. – 1991, nr 4, s. 37 - 45

* Veraikony Anny Fiszer // Tytuł. – 1991, nr 2, s. 232-237

* Zawierzające oczekiwanie : (o poezji Anny Kamieńskiej) // Tytuł. – 1991, nr 3, s. 93-107

 

1992

* Bóg jest, Boga nie ma, czyli o czarnej dziurze Różewiczowskiego relatyzmu. – Rec. pracy: Różewicz Tadeusz. Płaskorzeźba, Wrocław, 1991 // Tytuł. – 1992, nr 1, s. 136-141

* Dlaczego ; Duchy dnia ; Łąka ; Raj ; Syn marnotrawny ; To samo : [wiersze] // NaGłos. – Nr 7 (1992), s. 161-164

* Maria Boduszyńska-Borowikowa 1910-1992 : [nekrolog] // Tytuł. – 1992, nr 1, s. 216, III okł.

* Mydlarski Jacek: Aura Bieli / rozm. Kazimierz Nowosielski // Tytuł. – 1992, nr 4, s. 211-215

* Przestrzenie ze światła // Tytuł. – 1992, nr 4, s. 216-219

Dot. malarstwa Jacka Mydlarskiego.

* Stawiać stopę na wodzie // W Drodze. – 1992, nr 9, s. 33 - 39

Dot. twórczości ks. Jana Twardowskiego.

* Śmierć i pułapki języka // Tytuł. – 1992, nr 2, s. 114 - 127

Dot. twórczości Mirona Białoszewskiego.

* Wołanie cieni : o rysunkach Janusza Karbowniczka // Tytuł. – 1992, nr 3, s. 179-184

 

1993

 

* Autoportret czyśćcowy : przypomnienie Wiesława Markowskiego (1938-1978) // Topos. – 1993, nr 4/5, s. 12-13

* Efez ; Inwokacja ; Spotkanie ; Uczynki : [wiersze] // Kresy. – Nr 13 ( 19930, s. 12-14

Godziny ; Kołatka ; Poeta miejscowy (Pamięci Jerzego Michny) ; Prawdy : [wiersze] // Regiony

. – 1993, nr 2, s. 115-118

* Liryzm i żart. – Fot. // Topos. – 1993, nr 6, s. 24-25

Dot. twórczości plastycznej Wojciecha Kołyszki.

* Malarski trakt Zygmunta Karolaka. – Fot. // Topos. – 1993, nr 7/8, s. 30-31

* Malarstwo i nitka Ariadny. – Fot. // Topos. – 1993, nr 2, s. 14-15

Dot. malarstwa Hugona Laseckiego.

* Nieznajomy i nienazwany. – Rec. pracy: Żernicki Janusz. Palę świecę w południe, Bydgoszcz, 1993 // Twórczość. – 1993, nr 10, s. 107-108

* Ocalenie ; Posłaniec ; Równina : [wiersze] // Borussia. – 1993, nr 6, s. 164-165

* Okrążanie tajemnicy // Sztuka. – R. 17 (1993), s. 18-19

Dot. twórczości plastycznej Hugona Laseckiego.

*Sztuka powrotów // Topos. – 1993, nr 3, s. 14-15

Dot. twórczości plastycznej Jana Rzyszczaka.

* W prześwitach czasu. – Fot. // Topos. – 1993, nr 1 , s. 20-21

Dot. twórczości plastycznej Ryszarda Stryjca.

Szkic ukaże się w: Malarskie widzenie / pod red. Wojciecha Zaniewskiego.

*Z rozproszenia. – Rec. pracy: Dąbrowski Stanisław. Z rozproszenia, Gdańsk, 1992 // Tytuł. – 1993, nr 2, s. 205-208

* Zatarty nomos : o przestrzeni przemiany we wczesnych poezjach Miłosza // Znak. – 1993, nr 5, s. 81 - 93

 

1994

*Czekając ; Milczenia ; O rygorze w sztuce ; Starcy w parku ; Światłocień ; W szczelinie ; W świetle ; Z okna ; Zdążyć // Pracownia. – Nr 13 (1994/95), s. 19-21

* Gdziekolwiek jestem (Pamięci Zbigniewa Bieńkowskiego) ; Mój świat ; Umarli ; Wiatr ; Zasłuchanie : [wiersze] // Tytuł. – 1994, nr 3, s. 144-146

* Imiona prostoty // Topos. – 1994, nr 5/6, s. 21-22

Dot. twórczości plastycznej Jerzego Skrebca.

* Jesiennie ; Równina ; Z fragmentów : [wiersze] // Przegląd Powszechny. – 1994, nr 5, s. 200-201

* Mgnieniomoment Joanny Pollakówny. – Rec. pracy: Pollakówna Joanna. Dziecko-drzewo, Kraków, 1991 // Tytuł. – 1994, nr 1, s. 165-168

* Równina : [wiersz]. - Nota biograficzna // Gazeta Krakowska. - 1994, nr 56

* Sekretny blask przemijania // Topos. – 1994, nr 3/4, s. 22-24

Dot. twórczości plastycznej Jadwigi Lesieckiej.

* „Strwożona mojość”. – Rec. pracy: Szymańska Adriana. Kamień przydrożny, Wrocław, 1993 // Twórczość. – 1994, nr 3, s. 117-119

* Światło Biblii i świat malarzy// Gwiazda Morza. – 1994, nr 19, s. 19

Dot. wystawy w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie pt. *„Biblia we współczesnym malarstwie polskim”.

* Świecenie cieni // Topos. – 1994, nr 7, s. 25-27

Dot. twórczości plastycznej Janusza Osickiego.

* Wielki człowiek i małe słowo : [referat] // Więź. – 1994, nr 11, s. 78-84

Dot. odpowiedzialności pisarza.

* Wymagająca swoboda Stanisława Frenkla // Topos. – 1994, nr 1/2, s. 29-31

Dot. twórczości plastycznej.

* Za nicią światła : (rzecz o malarstwie Elżbiety Kuraj) // Topos. – 1994, nr 8/9, s. 26-29

 

1995

 

* Anioł ; Dotyk ; Głosy ; Nad rzeką ; Rozstaje ; W parku ; Z drogi : [wiersze] // Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1995, nr 1/2, s. 8-10

* Awangarda w kolorach jesieni : o malarstwie Kazimierza Ostrowskiego // Topos. – 1995, nr 9/10, s. 44-47

* Celan ; List ; Powoli ; Prace : [wiersze] // Arkusz. – 1995, nr 11, s. 9

* Chwila ; Doskonalić się w czuwaniu ; Martwa natura ; Na brzegu ; Nagle ; Obroty ; Przymierza ; Wejrzenie : [wiersze] // Topos. – 1995, nr 3/4, s. 36-38

* Czytając „Wyrwane strony”. – Rec. pracy: Czapski Józef. Wyrwane strony, Paryż, 1993 // Więź. – 1995, n1 , s. 176-180

* Doskonałość ; Dziadek ; Rodzice ; Sen ; W płomieniu : [wiersze] // Pomerania. – 1995, nr 11, s. 24-26

* Kałędkiewicz Zdzisław: O wartościach / rozm. Kazimierz Nowosielski // Topos. – 1995, nr 3/4, s. 43-46

* Karolak Zygmunt: „Nie mógłbym być nikim innym niż malarzem” / rozm. Kazimierz Nowosielski // Topos. – 1995, nr 5/6, s. 51-53

* Kobiety ; Miary ; Oparcie ; Przybliżenia ; Wiązanie ; Z listopada ; Żal : [wiersze] // Tytuł. – 1995, nr 3/4a, s. 93-97

* Koniec ; Na przyjście syna ; Podróż ; Rilke ; Tylko spokój ; W Księdze : [wiersze] // Więź. – 1995, nr 12, s. 112-114

* Kresy są w każdym z nas // Kresy. – 1995, nr 1, s. 279-283

Dot. Czesława Miłosza.

* Los, rytm i podpiwniczenie : o malarstwie Macieja Siliwońskiego // Topos. – 1995, nr 7/8, s. 52-54

* Manowce ; Rybitwy ; Ślad ; Świt ; Tak ; Znaki : [wiersze] // Odra. – 1995, nr 7/8, s. 62-63

* Między konkretem a bezmiarem // Gwiazda Morza. – 1995, nr 2, s. 20

Dot. wystawy plastycznej Brygidy Mrozek w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie.

* Nocą ; Ojcowie ; Wyrok ; Z wiosną ; Za zmęczeniem ; Zmierzch : [wiersze] // Sycyna. – 1995, nr 9, s. 10-11

* Oświęcimski poliptyk Mariana Kołodzieja // Topos. – 1995, nr 1/2, s. 26-30

* [Piszesz i piszesz] ; Różdżkarz ; Z wygnania ; [Za każdym poruszeniem światła w rzeczach] : [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. – 1995, nr 2, s. 67-69

 

1996

* Głód sensu, głód wartości : (uwagi o sakralności sztuki) // Topos. – 1996, nr 1, s. 64-66

* Der grosse Mensch und das kleine Wort // Ostragehege. - Jg. 3 (1996), Heft 2, Nr 5, s. 10-13

* Jerzego Lewczyńskiego „archeologia fotografii” // Topos. – 1996, nr 3, s. 56-61

* Kapiści – „piękna plejada” // Topos. – 1996, nr 4, s. 30-32, 86

* Karbowniczek Janusz: Postawa artystyczna, prawda i fałsz / rozm. Kazimierz Nowosielski // Topos. – 1996, nr 2, s.64-66

* Lustro ; Mgła ; Mój świat ; W jedności ; Z wygnania : [wiersze] // List Oceaniczny (Chicago). - 1996, nr 36, s. 3

* Niebiańska i ludzka. – Rec. pracy: Twardowski Jan. Milczysz ze mną, Poznań, 1996 // Nowe Książki. – 1996, nr 12, s. 12-13

* Odpowiedź ; Wrony ; Źródło : [wiersze] // Twórczość. – 1996, nr 9, s. 67-68

* Poetyckie „świętych obcowanie”. – Rec. pracy: Twardowski Jan. Trochę plotek o świętych, Warszawa, 1996 // Nowe Książki. – 1996, nr 9, s. 12-13

* Pomiędzy „zdążać” a przystanąć”. – Rec. pracy: Jankowski Zbigniew. Port macierzysty, Gdańsk, 1995 // Więź. – 1996, nr 9, s. 228-231

* Sens światłocienia : rzeczywistość zła a piękno w twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego // Tytuł. – 1996, nr 1/2, s. 60-69

* Trzeba iść dalej... – Rec. pracy: Twardowski Jan. Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki, Warszawa, 1994 // Więź. – 1996, nr 1, s. 205-208

* Za zboczem życia : (wspomnienie o Mieczysławie Czychowskim) // Topos. – 1996, nr 2, s. 24-27

 

1997

 

* ”Była przeźroczyście czysta...” : (o Magdzie Wójcik) // Topos. – 1997, nr 5/6, s. 88-90

* Europejczyk z duszą Sarmaty. – Rec. prac: Kisielewski Stefan. Dzienniki, Warszawa, 1996 ; Kisielewski Stefan. 100 razy głową w ściany : felietony z lat 1945-1971, Warszawa, 1996 // Nowe Książki. – 1997, nr 3, s. 4-5

* Krajobraz z Wielkim Niewiadomym // Topos. – 1997, nr 3, s. 61-65

Dot. twórczości plastycznej Włodzimierza Łajminga.

* Ksiądz i znaki kultury. – Rec. pracy: Pasierb Janusz St. Po walce z aniołem, Warszawa, 1996 // Nowe Książki. – 1997, nr 5, s. 14-15

* Miary ; Odwiedziny ; Przybliżenia ; Szpital (pamięci Mieczysława Czychowskiego) ; Świerszcze ; To samo ; W niedopełnieniu ; Zdumienie : [wiersze] // Sycyna. – 1997, nr 1, s. 10-11

* Miejsca : [wiersz] // Sycyna. - 1997, nr 19, s. 12

* Mimochodem ; Obrządki : [wiersze]. – Fot. // Tytuł. – 1997, nr 3/4, s. 203-204

* Morze Jankowskiego : uwagi encyklopedyczne // Gdański Rocznik Kulturalny. – Nr 17 (1997), s. 76-78

* Mrozek Brygida: Moje wymyślenie / rozm. Kazimierz Nowosielski // Topos. – 1997, nr 1, s. 71-73

* Myśląca kreska Andrzeja Taranka // Topos. – 1997, nr 2, s. 75-77

Dot. twórczości plastycznej.

* Nieustannie ; Oparcie : [wiersze]. - Nota biograficzna // Inspiracje. - 1997, nr 6, s. 23, 26

* Odwiedziny : [wiersz] // Nasza Rodzina [Paryż]. - 1997, nr 9, s. II okł.

* Samotność i zmysł współudziału. – Rec. pracy: Czapski Józef. Tumult i widma, Kraków, 1997 // Nowe Książki. – 1997, nr 8, s. 12-13

* Siła wewnętrznego wyrazu // Topos. – 1997, nr 2, s. 79-80

Dot. wystawy malarskiej w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie.

* Słowo na pogrzebie Ryszarda Stryjca 11 czerwca 1997 r. // Topos. – 1997, nr 4, s. 95

* Stryjec Ryszard: ”To tylko drobna próba” / rozm. Kazimierz Nowosielski // Topos. – 1996, nr 4, s. 92-94

Wywiad przepr. w 1991 roku.

* Stryjcowe "dalej i dalej..." // Pomerania. - 1997, nr 7/8, s. 75-76

* Tadeusza Różewicza „śmierci wielokrotne” // Kresy. – 1997, nr 4, s. 49-56

* Twarze, ludzie, miejsca // Przegląd Polityczny. - Nr 33/34 (1997), s. 103-105

Dot. Gdańska.

* Wiersze ; Oparcie : [wiersze] // Nasza Rodzina (Paryż). - 1997, nr 6, s. 15-19

* Zapytujące słowo Wisławy Szymborskiej // Topos. – 1997, nr 1, s. 4-6

 

1998

 

*Anioł i Tobiasz : [wiersz] // Topos. – 1998, nr 3, s. 44

Przedr. z tomu „Codzienna zapłata’, Gdańsk, 1983.

* Bogate "trochę" . – Rec. pracy: Hertz Paweł. Sposób życia, Warszawa, 1997 // Przegląd Polityczny. – Nr 37/38 (1998), s. 150-153

* Centaury Pamięci Ryszarda Stryjca ; *** (Jakby pejzaż był czymś...) ; Linoryt ; Przez szybę : [wiersze] // Pomerania. - 1998, nr 3, s. 16-17

* „Co mówi noc” : wokół jednego wiersza Aleksandra Wata // Znak. – 1998, nr 8, s. 115-121

* Dług ; Miedziorytnik Pamięci Ryszarda Stryjca ; Nad brzegiem ; Nieoczywistość ; Niepokój ; Świt ; Wierność : [wiersze] // List Oceaniczny (Chicago). - 1998, nr 52, s. 3

* Gust, kunszt i wierność // Topos. – 1998, nr 4, s. 9-12

Dot. Zbigniewa Herberta.

* Krajobraz z połamanymi kolumnami. – Rec. prac: Herbert Zbigniew. Epilog burzy, Wrocław, 1998 ; Herbert Zbigniew. Poezje, Warszawa, 1998 ; Herbert Zbigniew. 89 [Osiemdziesiąt dziewięć] wierszy, Kraków, 1998 // Nowe Książki. – 1998, nr 8, s. 38-39

* Książki ; Miłość ; Wszystko : [wiersze] // Arkusz. – 1998, nr 3, s. 6

* Lato 1997 ; Na strychu ; Ordo caritatis ; Przez szybę ; Za zakrętem : [wiersze] // Twórczość. – 1998, nr 11, s. 22-24

* Lesiecka Jadwiga: Pokora, cierpliwość i zdziwienie / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. – Nr 39 (1998), s.82

* Macki, czułki, odnogi... : (o malarstwie Ryszarda Tomczyka) // Topos. – 1998, nr 4, s. 100-103

* Malarskie misterium wyciszeń // Topos. – 1998, nr 5/6, s. 97-99

Dot. twórczości plastycznej Jadwigi Lesieckiej.

* „Malte” – moje czytanie // Topos. – 1998, nr 1/2, s. 24-27

Dot.: Marii Rainera Rilke.

* Pod tęczą przymierza. – Rec. pracy: Twardowski Jan. Kubek z jednym uchem, Warszawa, 1998 // Topos. – 1998, nr 5/6, s. 125-126

* Pod warstwą ciszy (przed obrazami Hugona Laseckiego) ; W świetle (przed pejzażami Jana Cybisa) : [wiersze] // Topos. – 1998, nr 5/6, s. 100-101

* Polskość : [wiersz] // Dziennik Bałtycki. – 1998, dod. Rejsy, nr 219, s. 21

* Samotność, wspólnota i śmierć : (nad jednym wierszem Kazimierza Wierzyńskiego) // Tytuł. – 1998, nr 2, s. 112-120

* Ten sam, a inny : (o Ryszardzie Stryjcu) // Topos. – 1998, nr 3, s. 115-117

Dot. wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku pod tytułem: „Ryszard Stryjec – rysunek, grafika, ekslibris”.

 

1999

 

* Czułość ; *** (Jakby gdzieś...) ; Skupienie ; W podzięce : [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. – 1999, nr 3, s. 74-76

* Dalej ; Miary ; Prawda ; Ślady ; W drodze ; Zdążanie : [wiersze] // Tytuł. – 1999, nr 2/3, s. 147-151

* Dług ; Na Kaszubach ; Odblask ; Stale ; Z podróży : [wiersze] // Pomerania. - 1999, nr 11/12, s. 35

* Dyskretny urok narracji : (o rzeźbach Marii Wojtiuk) // Topos. – 1999, nr 2/3, s. 99-103

* Góra Jan: Budowanie ku górze / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. – Nr 42 (1999), s. 128

* Na Kaszubach ; Listopad ; Odwiedziny ; Sąd ; W niepochwytności ; Z pamiętnika ; Z umarłą : [wiersze] // Sycyna. – 1999, nr 2, s. 10-11

* Na własny rachunek. – Rec. pracy: Podsiadło Jacek. Wiersze zebrane. T.1, 2, Warszawa, 1998 // Topos. – 1999, nr 4, s. 89-92

* Piękno, natura i siła tradycji // Topos. – 1999, nr 1, s. 95-99

Dot. wystawy plastycznej prac Zdzisława Kałędkiewicza w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

* Prawda żywych i prawda zabitych : wariacje na jeden wiersz // Arkusz. – 1999, nr 12, s. 15

Dot. utworu „Bies” Mieczysława Jastruna.

* W pustce oczu, w jamach słów. – Rec. pracy: Celan Paul. Utwory wybrane, Kraków, 1998 // Nowe Książki. – 1999, nr 4, s. 19

* Wojtiuk Maria: Takie historyjki / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. – Nr 40/41 (1999), s. 132

* Z zachwytu, z utrudzenia ... (Józefa Czapskiego pytania o piękno i prawdę) // Topos. – 1999, nr 5/6, s. 100-108

 

2000

* Czytać ; Na oczekiwanym ; Słowo : [wiersze] // Odra. – 2000, nr 10, s. 96-97

* I gdzie tu zamieszkać? : (o ogrodach u wybranych poetów pokolenia Współczesności). – Fot. // Kwartalnik Artystyczny. – 2000, nr 4, s. 81-88

* Jana Miśka gry z przemijaniem // Topos. – 2000, nr 2, s. 149-152

* „Już czas wracać”: (o jednym wierszu Tadeusza Różewicza). – [Dot. wiersza „Powrót”] // Topos. - 2000, nr 3/4, s. 97-101

* Kołyszka Wojciech: Obraz i słowo / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. – Nr 43 (2000), s. 138

* Nad jeziorem ; Niepokój ; W oczekiwaniu ; Z przejawień : [wiersze]. – Fot. // Topos. – 2000, nr 2, s. 50-52

* Obłok ; W czasie prawdy : [wiersze] // Topos. - 2000, nr 5/6, s. 167-170

* Oparcie ; Za bramą : [wiersze] // Regiony. - 2000, nr 9/10, s. 23

* Płomień i lustro. – Rec. pracy: Zagajewski Adam. Pragnienie, Kraków, 1999 // Nowe Książki

. – 2000, nr 3, s. 50-51

* Taranek Andrzej: Okruchy i inspiracje / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. – Nr 44 (2000), s. 140

* Targońska Maria: Ciekawość nieznanego / rozm. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny

. – Nr 45 (2000), s. 118

* ”Tyle zachwytu połączyć z pogrzebem” : o poezji Stanisława Grochowiaka // Kresy. - Nr 42/43 (2000), s. 98-106

* Własną drogą // Marszand. - 2000, nr 2, s. 16-17

Dot. malarstwa Hugona Laseckiego.

Tekst również w jęz. ang.

* Zdjęcia i duchy. - Rec. pracy: Lachmann Piotr. Wywołane z pamięci, Olsztyn, 1999 // Nowe Książki. – 2000, nr 5, s. 28-29

 

2001

 

* Młyn : (z wierszownika kujawskiego) : [wiersz]. - Przedr. z tomiku "Codzienna zapłata", Gdańsk, 1983 // Vivat Academia. - 2001, nr 2, s. 18

* Moje czyli inne. – Rec. pracy: Kulmowa Joanna. Moja pełnia, Warszawa, 2000 // Nowe Ksiązki. – 2001, nr 2, s. 33

* O mądrej służebności piękna. - Rec. pracy: Kubiak Zygmunt. Uśmiech kore, Warszawa, 2000 // Nowe Książki. - 2001, 3, s. 10-11

* Słowo : [wiersz] // Wiadomości Oliwskie. - 2001, nr 2, s. 5

Przedr. wiersza z tomiku: "Znikliwa odwieczność", Gdańsk, 1999.

 

 

Przekłady

 

* Rożdiestwienski Wsiewołod. *** (Niemilkliwe morze...) ; Gangut : [wiersze] / przeł. Kazimierz Nowosielski // W: Leningradzkie motywy / słowo wstępne i wybór Janina Sałajczykowa. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 11-13

* Kotow Piotr: Nie skarż się, że przemijasz ... : [wiersz] / tł. Kazimierz Nowosielski // Dziennik Bałtycki. – 1979, nr 202, s. 5

* Kotow Piotr: Wiersze nie tylko z nieba ... : [wiersz] / tł. Kazimierz Nowosielski // Dziennik Bałtycki. – 1980, nr182, s. 5

* I w tym pociecha była ; Nie skarż się, że przemijasz... ; Wśród pylistego pola sterczała : [wiersze] / przeł. Kazimierz Nowosielski // W: Kotow Piotr. Z tamtego brzegu / wstęp Zbigniew * Żakiewicz ; wybór Zbigniew Szymański. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980. – S. 54, 85, 92

* Kotow Piotr: Całe niebo chmurami pokryte... ; Nadzieja : [wiersze] / tł. Kazimierz Nowosielski // Gwiazda Morza. – 1984, nr 2, s. 8

* Kotow Piotr: Katownia w Gdańsku : [wiersz] / tł. Kazimierz Nowosielski // Dziennik Bałtycki. – 1984, nr 289, s. 6

*** (Oto przyszła...) ; *** (Rzeczko, moja rzeczko ...) ; *** (Całe niebo chmurami pokryte...) ; *** (Komuś ty zła więcej wyrządziła...) ; Katownia w Gdańsku *** [ni mnie ni tobie...] ; Nadzieja *** („Nie łomocz”...) : [wiersze] / przeł. Kazimierz Nowosielski // W: Kotow Piotr. Ślady. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. – S. 8, 10, 28, 45, 58, 65, 86, 88

*** (Rzeczko, moja rzeczko...) ; *** (Oto przyszła...) ; I w tym pociecha była G.M.K. ; Nadzieja ; Katownia w Gdańsku : [wiersze] / przeł. Kazimierz Nowosielski // W: Kotow Piotr. Stara pieśń. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. - S. 13, 39, 73, 85, 87

 

 

Wstępy, prace redakcyjne

 

* Nowy transport posągów : wiersze młodych poetów gdańskich / oprac. Zbigniew Joachimiak, Kazimierz Nowosielski, Stanisław Rosiek ; wstęp Kazimierz Nowosielski, nota o grafikach Grzegorz Boros ; szkic Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 3-9 [cał.=255 s.] zobacz też Udział w antologiach i publikacjach zbiorowych

* Rymy serdeczne / Stanisław Zieliński ; wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980

* Wiersze wybrane / Mieczysław Czychowski ; wstęp i wybór Kazimierz Nowosielski ; oprac. graficzne M. Czychowski - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985. – S. 5-18 : il., 1 portr.

*Kałędkiewicz Zdzisław: Z paradoksów i deliberacji : 1985-1988 / oprac. Kazimierz Nowosielski // Tytuł. – 1991, nr 3, s. 229-238

Dot. malarstwa i malarzy.

* Zabłąkana planeta / Ryszard Duch ; wstępem opatrzył Kazimierz Nowosielski - Gdańsk : Polnord – Wydaw. Oskar, 1995. – S. 5-6

Wyd. 2 - Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1999

* Janusz Osicki : malarstwo : katalog wystawy / wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdynia : Galeria 78, 2000. - S. 1-2

* Łajming / red. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz ; wstęp Kazimierz Nowosielski. - Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych ; Sopot : Państwowa Galeria Sztuki, 2000. - S. 12-15

Toż w jęz. niem. s. 16-20.

 

OPRACOWANIA

 

Słowniki, historie literatury, bibliografie

* Chilla Jolanta, Radziszewska Teresa, Woźniak Anna. Kazimierz Nowosielski. Dorobek twórczy Pisarzy Wybrzeża Gdańskiego : 1945-1980 / przedm. Sławomir Sierecki. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1981. - S. 128-129

* Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny / red. Lubomir Mackiewicz, Anna Żołna. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Interpress, 1993. - S. 507

* Kto jest kim w regionie gdańskim / oprac. Piotr Adamowicz i in.- Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna, 1993. - S. 178-179

* Kuncewicz Piotr Agonia i nadzieja. T. 3 : Poezja polska od 1956. - Warszawa : „BGW”, 1993

. - S. 542-543

* Bartelski Lesław M. Polscy pisarze współcześni 1939 - 1991. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - S. 293

* Kuncewicz Piotr Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2 : N - Ż. - Warszawa : „GRAF-PUNKT®”, 1995. - S. 44

* Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr. Literatura polska 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. – S. 220

* Marzęcka Barbara. Nowosielski Kazimierz // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny / opracował zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 6, N-P. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999. – S. 110-111

* Nowosielski Kazimierz / W: Kto jest kim w Województwie Pomorskim / red. Zbigniew Canowiecki [i in.]. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 157-158

* Szewc Piotr. Nowosielski Kazimierz // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny / red. nacz. Jan Wojnowski. - Wyd. 1 popr. - T. 1 : A-O. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN S.A., 2000. - S. 471

 

Wywiady i wypowiedzi

* Zacofana, to dobrze czy kiepsko? : [wypow.] / notowała Halina Krukowska // Kontrasty. – 1974, nr 7, s. 21-23

Dot. "Konopielki" Edwarda Redlińskiego.

* Rysopis nowej poezji : [wypow.] / not. Marzena Woźniak // Nowy Wyraz. – 1975, nr 2, s. 29-36

*** [Jestem chyba człowiekiem ziemi ...] [wypow.] // W: Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia / wybór i oprac. oraz wstęp i noty o autorach wstęp Zbigniew Jankowski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. – S. 356-357

* Poeta wobec narodu : [wypow.] // Sztandar Młodych. – 1977, nr 193, s. 5

* „Nowa prywatność” – dyskusja z udziałem prof. Marii Janion : [wypow.] / oprac. Anna Czekanowicz // Punkt. – Nr 2 (1978), s. 26-35

* W stanie skupienia / rozm. Marzena Woźniak. – Fot. // Czas. – 1978, nr 30, s. 28

* Z Kazimierzem Nowosielskim o poezji : zanurzyć się w codzienności / rozm. Ewa Moskalówna

. – Fot. // Głos Wybrzeża. – 1978, nr 245, s. 5

* U gdańskich pisarzy : [wypow.] / not. Anna Kościelecka // Głos Wybrzeża. – 1979, nr 231, s. 6

* Strona pamięci : [wypow.]. – Fot. // Kujawy. – 1980, nr 15, s. 7

* Ciało skolonizowanych [wypow.] / oprac. Stanisław Rosiek // W: Galernicy wrażliwości / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek ; wybór ilustracji Stanisław Rosiek ; indeks Hanna Kordalska ; współred. dyskusji Marek Adamiec, Krystyna Chwin-Turkowska, Anita Skiba. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - S. 215-235

* "Każdy dla siebie i Bóg przeciw wszystkim" [wypow.] / oprac. Stanisław Rosiek // W: Galernicy wrażliwości / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek ; wybór ilustracji Stanisław Rosiek ; indeks Hanna Kordalska ; współred. dyskusji Marek Adamiec, Krystyna Chwin-Turkowska, Anita Skiba. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - S. 168-191

Fałszywy paszport Adeli H. : (dyskusja o filmie François Truffaut w dniu 23 lutego 1878 roku) : wypow.] // W: Odmieńcy / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Zbigniew Majchrowski ; indeks Hanna Kordalska ; współred. dyskusji Marek Adamiec [i in.]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1982 . - S. 113-126

* Ku poezji wewnętrznego doświadczenia : [wypow.] // W Drodze. – 1982, nr 5, s. 83-87

Udział w sesji pt. „Język w Kościele”, Gdańsk, 1981

* Pleśń i rdza [wypow.] // W: Osoby / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek ; współred. dyskusji Ewa Graczyk ; indeks Alina Walczak. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. -

S. 116-147

* Jesteśmy w drodze / z poetą Kazimierzem Nowosielskim rozm. Henryka Dobosz // Gwiazda Morza. – 1985, nr 7, s. 8 - 9

* Księga ze skóry i wnętrzności [wypow.] // W: Maski. T. 1 / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek ; współred. dyskusji Marek Adamiec [i in.] ; indeks Aleksandra Pawluk. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - S. 313-365

* Dlaczego Kain nie chce „stać się dzieckiem”? [wypow.] // W: Dzieci. T. 2 / wybór, oprac. i red. Maria Janion, Stefan Chwin ; współred. Krystyna Turkowska-Chwin, Kwiryna Ziemba ; indeks Krystyna Turkowska-Chwin. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. - S. 89-105

* Wyciszenie / z Kazimierzem Nowosielskim, poetą rozm. Henryka Dobosz. – Fot. // Gazeta Gdańska. – 1990, nr 137, s. 3

* Kazimierz Nowosielski, poeta redaktor kwartalnika „Tutuł” / rozm. Piotr Szewc // Życie Warszawy. – 1992, nr 112, s. 9

* Najbliższa dal. – Fot. / rozm. Andrzej Staniszewski. - Fot. // Gazeta Olsztyńska. - 1992, nr 208, s.

* Kazimierz Nowosielski. – W cyklu: „Twórca przy warsztacie” / not. TAS. - Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1994, nr 53, s. 9

* Słuchać, patrzeć, odczuwać / rozm. Janina Wieczerska. - Il. // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 89, dod. Rejsy, s. 7

* Świadectwo czasu, świadectwo poezji : (zapis dyskusji po spotkaniu autorskim poetów Krzysztofa Koehlera, Wojciecha Wencla i Jarosława Zalesińskiego w Dworku Sierakowskich w Sopocie, 17 czerwca 1997 r.) / spisała Anna Sobecka // Topos. – 1997, nr 3, s. 25-33

* Obrazy matki / z poetą, historykiem literatury Kazimierzem Nowosielskim rozm. Ewa Kunicka // Pielgrzym. – 1999, nr 10, s. 7-8

* Piórem malowane / z Kazimierzem Nowosielskim poetą, eseistą, krytykiem sztuki, laureatem tegorocznej Nagrody Artusa za tomik poezji „Znikliwa odwieczność” rozm. Izabela Bartosz. – Fot. // Życie. – 2000, nr 60, dod. Życie na Fali, nr 60, s. 4

* Między zabawą, modlitwą a życiem : [wypow.]. - Z cyklu: "Moje pasje" / Wysłuchała Katarzyna Kuźma. – Fot. // Vivat Academia. - 2001, nr 2, s. 18

 

Opracowania ogólne

* Moskalówna Ewa: Dialog z chwilą // Głos Wybrzeża. – 1980, nr 234, s. 5

Sprawozdanie z koncertu poetyckiego.

* Mrozowska Aldona: Ich czas // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. – 1980, z. 1/2, s. 5-17

Dot. m. in . Kazimierza Nowosielskiego.

* Mrozowska Aldona: Czucie morza // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1980, z. 3/4, s. 5-8

Dot. m. in . Kazimierza Nowosielskiego.

* Nowak Andrzej: Osobowość i niezależność // Nowy Wyraz. – 1980, nr 11, s. 25 – 36

* Nowak Andrzej: Cena przepołowionej twarzy : o poezji Kazimierza Nowosielskiego // Radar. - 1983, nr 17, s. 20

* [Niedałtowski Krzysztof] K.N.: Gdańscy literaci w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej // Gwiazda Morza. – 1984, nr 26, s. 9

* Szewc Piotr: Słowa na świadectwo : o poezji Kazimierza Nowosielskiego // Radar. – 1987, nr 6, s. 16

* (d.): Misiek i Nowosielski w Galerii „Arche” : [nota] // Gazeta Gdańska. – 1990, nr 114, s. 2

* [KIETRYS Alina](ak): Salon Literacki otwarty! : Gdańska Książka Roku // Głos Wybrzeża. – 1990, nr 85, s. 1-2

Dot. wręczenia nagrody m. in. Kazimierzowi Nowosielskiemu.

* Nowosielski na Bonawenturze // Gazeta Wyborcza. – 1992, nr 232, dod. Gazeta Morska, nr 268, s. 2

Nota dot. spotkania na pokładzie żaglowca w Gdyni.

* Poezja i krytyka // Gazeta Wyborcza. – 1993, nr 132, dod. Gazeta Morska, nr 132, s. 2

Dot. spotkania z Kazimierzem Nowosielskim w siedzibie Gdańskiego *Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

* Wystawa wierszy // Gazeta Wyborcza. – 1993, nr 12, dod. Gazeta Morska, nr 12, s. 7

Dot. wernisażu wystawy poezji Kazimierza Nowosielskiego.

* Ferenc Teresa, Jankowski Zbigniew: Kazimierz Nowosielski. – Fot. // Topos. – 1995, nr 3/4, s. 35

*SZOŁ: Kazik z Kujaw : Kazimierz Nowosielski. – Fot. // Gazeta Rybnicka. – 1995, nr 39, s. 5

Dot. Rybnickich Dni Literatury 18.09-01.10.1995 roku.

* Kazimierz Nowosielski : nagroda literacka. – Fot. // Słowo. – 1996, nr 124, s. 17

* Kietrys Alina: Nagroda za wrażliwość : sukces Kazimierza Nowosielskiego. - Głos Wybrzeża. - 1996, nr 120. s. 5

Nagr. Stowarzyszenia "Civitas Christiana".

* (ts): Kazimierz Nowosielski: "Media Książce : I rozdanie 1997. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 89, s. 11

Dot. przyznania nagr. "Gdańskiej Książki Zimy" 1997.

* (ts): Nagrodzona „Księga darów”. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1997, nr 97, s. 3

* Skutnik Tadeusz: Kazimierz Nowosielski. – Nota biograficzna ; Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1998, dod. Rejsy, nr 219, s. 21

* Gliniecka Anna: Rogata dusza. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 2000, nr 45, s. 10

* IZA: Poezja zdobyła media : Kazimierz Nowosielski został laureatem tegorocznej Nagrody Artusa : jego tomik „Znikliwa odwieczność” wygrał m. in. z „Esther” Stefana Chwina. – Fot. // Życie. – 2000, nr 51, dod. Życie na Fali, nr 51, s. 5

* Piotrowski Michał, Tymiński Marcin: Nowosielski z Artusem. – Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 47, s. 1

* Piotrowski Michał, Tymiński Marcin: Poezja doświadczeń : Kazimierz Nowosielski laureatem Nagrody Artusa. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 47, s. 13

* Spotkanie : [nota] // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 46, dod. Codziennik, s. 8

Dot. spotkania autorskiego.

* Zalesiński Jarosław: Honory dla twórców. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 85, s. 3

Dot. Laureatów Pomorskiej Nagrody Artystycznej za 1999 rok.

* IB: Niezbędność poezji : 12 grudnia : spotkanie autorskie z Kazimierzem Nowosielskim. – Fot. // Wiadomości Oliwskie. – 2001, nr 2, s. 5

 

 

Opracowania poszczególnych utworów

 

Miejsce na brzegu

* Majchrowski Zbigniew: Miejsce na brzegu // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 218, s. 5

* Puzdrowski Edmund: Dwa debiuty // Czas. – 1975, nr 38, s. 24

Dot. m. in. "Miejsca na brzegu"

* Skutnik Tadeusz: Dlaczego szeptem? // Głos Wybrzeża. – 1975, nr 270, s. 3

* Fabianowski Andrzej: Stułbie w tomacie // Nowy Wyraz. – 1976, nr 5, s. 63 - 65

* Majchrowski Zbigniew: Miejsce na brzegu // Poezja. – 1976, nr 9, s. 88 - 89

* Nowak Andrzej: Przeczucie, szaleństwo // Literatura. – 1976, nr 44, s. 12

* Ziemnicki Waldemar J.: Istnieć-okropny strach // Tygodnik Kulturalny. – 1976, nr 12, s. 4

* Zygma Zdzisław: Poetycki wiatr od morza // Życie Literackie. – 1976, nr 15, s. 16

Dot. m. in. „Miejsca na brzegu”.

* Majchrowski Zbigniew: Miejsce na brzegu // Poezja. – 1978, nr 2, s. 102-103

* Künstler Danuta: Dwie równiny. – Fot. // Kujawy. – 1979, nr 42, s. 9

 

Stan skupienia

* Klepacka - Głowienka Bożena: Stan skupienia // Nurt. – 1978, nr 9, s. 34

* Komendant Tadeusz: Niedziela : [felieton] // Nowy Wyraz. – 1978, nr 11, s. 135 – 138

*Mrozowska Aldona: Gdańska Książka Roku // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. – 1978, z. 3, s. 16 – 20

Dot. m. in. "Stanu skupienia".

* Skutnik Tadeusz: Kto jest ten podróżny? // Tygodnik Kulturalny, 1978, nr 31, s. 11

* Biliński Ryszard: Ustalanie tożsamości // Odra. – 1979, nr 7/8, s. 129 - 130

* Czartołomny Piotr: Czwarty stan skupienia // Fakty. – 1979, nr 11, s. 6

* Künstler Danuta: // Kujawy. – 1979, nr 42, s. 9

* Pawluczuk Andrzej W.: Odradzanie poezji // Nowe Książki. – 1979, nr 3, s. 12 – 13

Dot. m. in. "Stanu skupienia".

* Sochoń Jan: „Z ludzkiego serca uczynić dom boski...” // Poezja. – 1979, nr 4, s. 104 – 106

 

Dotkliwa obecność

* Kuczkowski Krzysztof: Co jest dalej? : o poezji Kazimierza Nowosielskiego // Kujawy. – 1981, nr 28, s. 9

* Yoph - Żabiński Marian: Dzieciństwo mężczyzny // Tygodnik Kulturalny. – 1981, nr 42, s. 11

* Żółciński Tadeusz J.: Rachunek z obecnością // Fakty. - 1981, nr 19, s. 6 – 7

* Ligęza Wojciech: Naprawdę być // Twórczość. – 1982, nr 6, s. 125 – 128

* Cwikliński Krzysztof: "Zastawiłem na siebie pytania" // Integracje. - Nr 17 (1985), s. 98 – 99

 

Codzienna zapłata

* Żuliński Leszek: Pijany statek poezji // Nowe Książki. – 1984, nr 4, s. 60

Dot. m. in. „Codziennej zapłaty”.

* Ligęza Wojciech: „Chodzę po ludziach by odwiedzać siebie” // Twórczość. – 1985, nr 4, s. 113 – 115

 

Ryzyko obecności : doświadczenie biograficzne i powieść chłopska

* [Bugajski Leszek] L.B.: [„Ryzyko obecności”] // Życie Literackie. – 1984, nr 27, s. 15

* Gołębiowski Bronisław: // Gromada Rolnik Polski. – 1984, nr 121, s. 10

* Kuczkowski Krzysztof: Poszturchiwanie „niedotykalnych” : o „Ryzyku obecności” Kazimierza Nowosielskiego // Nurt. – 1984, nr 10, s. 23 – 25

* Kurowicki Jan: W klerkowskim przebraniu... // Argumenty. – 1984, nr 19, s. 4, 13

* Remet Jan: Między apologią a negacją // Nowe Książki. – 1984, nr 8, s. 23 – 24

Dot. m. in. „Ryzyka obecności”.

* Żółciński Tadeusz J.: Klęska powieści chłopskiej // Radar. – 1984, nr 22, s. 22

* [Gołębiowski Bronisław] B.G.: [Pracownik Zakładu Literatury Współczesnej Uniwersytetu Gdańskiego...] : [nota] // Kultura i Społeczeństwo. – 1985, nr 1, s. 258

* Kuczkowski Krzysztof: Klęczenie na grochu : [felieton] // Okolice. – 1985, nr 1, s. 72 – 74

* Kowalski Piotr: Dwa razy o nurcie chłopskim // Regiony 1986 nr 1/4 s. 192 – 196

Dot. m. in. „Ryzyka obecności”.

* Kurowicki Jan. Okolice humanistyki i polityki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1987. - S. 100-114 : W klerkowskim przebraniu...

 

Najbliższa dal : z wierszy dawnych i nowych

* Kuczkowski Krzysztof: Myślenie poety // Gazeta Wyborcza. – 1990, nr 190, dod. Gazeta Morska, nr 21, s. VI

* Pieńkosz Konstanty: Cud pomnażania // Literatura. – 1990, nr 12, s. 58 - 59

* [Urbanowicz Maria] MU: Potrzeba spokoju // Gwiazda Morza. – 1990, nr 18, s. 11

* Szymańska Adriana: Miłość najbliższego // Przegląd Powszechny. – 1994, nr 5, s. 245 – 248

Dot. również tomiku „Wilga i deszcz”.

 

Uparte oddychanie

* Adamiec Marek: Ten, który mówi szeptem... // Gazeta Gdańska. – 1990, nr 107, s. 3

* Bichta Arkadiusz: Dialog niesfingowany // Twórczość. – 1990, nr 9, s. 91 – 93

* Dąbrowski Stanisław: Niezwyklejące // Dziennik Bałtycki. – 1990, nr 92, s. 4

* Kuczkowski Krzysztof: Poeta świętej zwyczajności // Gwiazda Morza. – 1990, nr 10, s. 12

* Skutnik Tadeusz: Nie będę krukiem śpiewającym // Tygodnik Gdański. – 1990, nr 24, s. 14

* Starosta Ewa: Pamiętnik pytającego // Regiony. – 1990, nr 3, s. 118 – 120

* Szewc Piotr: „Wydarte dosłowności” // Życie Warszawy. – 1990, nr 219, s. 7

* Szymańska Adriana: Miłosierdzie słowa // Przegląd Powszechny. – 1990, nr 9, s. 383 – 385

* Dąbrowski Stanisław: Ciągle w sporze rozstrzygnięć // Odra. – 1991, nr 1, s. 95 - 96

* Dąbrowski Stanisław: Praca nad wierszem // Kultura Niezależna. – Nr 66 (1991), s. 115-118

 

Wiersze wybrane

* Adamiec Marek: Ja poetycki ciułacz // Tygodnik Literacki. – 1991, nr 13/14, s. 20

* Chojnowski Robert: Światło rodzi się z ciemności... // Pracownia. – Nr 9 (1992), s. 74 – 75

 

Przestrzeń oczekiwania : historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej

* Zeler Bogdan: Historia, Natura, Sacrum // Tytuł. – 1993, nr 4, s. 162 – 165

* „Czas oczekiwania” : pajęczyna natury, historii i sacrum // Głos Wybrzeża. – 1994, nr 46, s. 6

* Lorkowski Piotr Wiktor: Oczekująca przestrzeń // Topos. – 1994, nr 5/6, s. 44

* Nagórska Ariana: Katedra propagandy sacrum // Tytuł. - 1994, nr 2, s. 189 – 193

* Mielhorski Robert: „W ziarnku trawy zapala się wieczność” // Przegląd Artystyczno–Literacki. – 1995, nr 7/8, s. 38 – 39, toż w: Mielhorski Robert. Na własny rachunek : teksty z międzyepoki lat 1989-1997. – Rzeszów: Towarzystwo Literackie im. s. Piętaka, 1999. – S. 48-51

Dot. również tomiku „Wilga i deszcz”.

 

Wilga i deszcz

* Budzińska Bożena: Pasterz samotności // Nowy Nurt. - 1994, nr 9, s.

* Kuczkowski Krzysztof: Poezja „prawd najcichszych” // Topos. – 1994, nr 3/4, s. 45

* Cisło Maciej: Poeta Felix // Res Publica. - 1994, nr 10, s. 75

* Lorkowski Piotr Wiktor: // Pracownia. - Nr 13 (1994/95), s. 114 – 116

* Szymańska Adriana: Miłość najbliższego // Przegląd Powszechny. – 1994, nr 5, s. 245 – 248

Dot. również tomiku „Najbliższa dal”.

* Mielhorski Robert: : „W ziarnku trawy zapala się wieczność” // Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1995, nr 7/8, s. 38 – 39, toż w: Mielhorski Robert. Na własny rachunek : teksty z międzyepoki lat 1989-1997. – Rzeszów: Towarzystwo Literackie im. S. Piętaka, 1999. – S. 48-51

Dot. również książki „Przestrzeń oczekiwania”.

* Baziak Jolanta. Bezdomni w ciałach. - Bydgoszcz : "Świadectwo", 1997 : Zamiast recenzji : czytając "Wilgę i deszcz"

* Chojnowski Zbigniew: Poezja polska ostatnich lat, czyli obrona ciągłości // Sycyna. - 1997, nr 19, s. 12

Dot. m. in. tomiku *"Wilga i deszcz".

 

Z księgi darów

* Kietrys Alina : „Z księgi darów” : o poezji Kazimierza Nowosielskiego // Gazeta Gdańska (tygodnik). – 1997, nr 1, s. 9

* Ligęza Wojciech: Nadprzyrodzona konkretność trwania // Nowe Książki. – 1997, nr 6, s. 34-35 * Maliszewski Karol: „Bolesna hojność przemijania” // Topos. – 1997, nr 2, s. 91-92

* Nawrocka Ewa: Obdarowania : nowe wiersze Kazimierza Nowosielskiego // Dziennik Bałtycki. – 1997, nr 58, s. 9

* Nawrocka Ewa: Pełnia i zmurszenie // Tytuł. – 1997, nr 2, s. 158-162

* Pieńkosz Konstanty: Nadprzyrodzona konkretność // Sycyna. – 1997, nr 15, s. 16

* Szewc Piotr: Konkretność trwania // Rzeczpospolita. – 1997, nr 61, s. 24

* zymańska Adriana: Wszystkie cuda sekund // Przegląd Powszechny. – 1997, nr 6, s. 362-365

* Ubertowska Aleksandra: Cud w "hosannie zwyczajności" // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 50, dod. Gazeta Morska, nr 50, s. 5

* Waśkiewicz Andrzej K.: Auteuszowy mój świat... // Głos Wybrzeża. - 1997, nr 71, s. 6

* Drzewucki Janusz: Po drugiej stronie Gopła // Twórczość. – 1998, nr 5, s. 100-102

* Pastuszewski Stefan: Wyznanie wiary // Akant. – 1998, nr 3, s. 12

* Wolski Jan: "Nadprzyrodzona konkretność trwania" // Arkusz. – 1998, nr 3, s. 6

* Tomczyk Ryszard: Wiersze Kazimierza Nowosielskiego // Regiony. – 2000, nr 9/10, s. 23

 

Znikliwa odwieczność

* Lorkowski Piotr W.: W czułości słowa // Topos. – 2000, nr 2, s. 179-180

* Łuszczykiewicz Piotr: Metafizyczny autentyzm // Nowe Książki. – 2000, nr 6, s. 61

* Pieńkosz Konstanty: [W imię nieznanej Całości...] // Więź. – 2000, nr 12, s. 210

* Skutnik Tadeusz: Przewędrować Boży świat. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 16, s. 15

* Szymańska Adriana: Genius Loci // Arkusz. – 2000, nr 12

Dot. m. in. tomiku „Znikliwa odwieczność”.

* Szymańska Adriana: „W imię nieznanej całości” // Przegląd Powszechny. – 2000, nr 12, s. 379-382

* Tomasik Agnieszka: Tajemnicza znikliwa odwieczność // Gwiazda Morza. - 2000, nr 3, s. 30-31

* Żakiewicz Zbigniew: [Jestem poruszony...]. - W ramach cyklu pt. "Z dziennika" // Gwiazda Morza. - 2000, nr 5, s. 37

* Żakiewicz Zbigniew: [Gdyby nie doroczna Gdańska Nagroda „Artusa”...]. – W cyklu: „Ujrzane, w czasie zatrzymane (6) // Kwartalnik Artystyczny. – 2000, nr 2, s.198-199

 

Miłość [wiersz]

* Maj Bronisław: Pytania wierszem // Charaktery. – 2000, nr 8, s. 35

 

 

Utwory poświęcone Kazimierzowi Nowosielskiemu

 

* Sochoń Jan. Wiersze / wybór Wiesław Kazanecki ; wstęp Janusz Taranienko. - Białystok : Klub Związku Literatów Polskich : Miejski Dom Kultury, 1979 : Bez wiersza też ... (K. Nowosielskiemu)

* Grzyb Andrzej. Lustra z pamięci [wiersze]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - S. 31 - 32 : Pamięć (Kazimierzowi Nowosielskiemu)

* Jurewicz Aleksander: Polonez (Kazikowi Nowosielskiemu) : [wiersz] // Pomerania. – 1985, nr 12, s. 26

* Zajączek Stanisław. Zeznanie szczurołapa [wiersze]. – Szczecin : „Wydawnictwo 13 Muz”. – S. 26 : Widok z okna Maryli i Kazikowi Nowosielskim

* Jankowski Zbigniew. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze [wiersze]. – Pelplin : „Bernardinum”, 2000. – S. 211 : Według Mozarta Kazikowi Nowosielskiemu

 

 

Opracował Jacek Grzybowski


GDAŃSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA