GDAŃSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA


Biblioteczny Ośrodek Informacji      Uniwersytet Gdański
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
ul. Obrońców Wybrzeża 2
80-398 Gdańsk
tel. 557 29 52
e-mail: boi@wbpg.org.pl

Copyright © Biblioteczny Ośrodek Informacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

 

BOLESŁAW FAC

KAZIMIERZ NOWOSIELSKI

ANTONI PAWLAK

MARIUSZ WILK

 ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ


BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE