Józef Bohdan Zaleski
JÓZEF BOHDAN ZALESKI

BIOGRAM


JÓZEF BOHDAN ZALESKI

 

DUCH OD STEPU


Przyjacielowi swemu, Adamowi
Mickiewiczowi w upominku
J.B.Z.

PRZYGRAWKA DO NOWEJ POEZJI

PODSTAWA TEKSTU:
BOHDAN ZALESKI: WYBÓR POEZYJ. OPRAC. J. TRETIAK, KRAKÓW 1923.

UTWÓR ZOSTAŁ PODZIELONY NA CZTERY CZĘŚCI.
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC, WSPÓŁPRACA H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE