WOJCIECH BOGUSŁAWSKI

CUD  
CZYLI
KRAKOWIAKI I GÓRALE

Wojciech Bogusławski
WOJCIECH BOGUSŁAWKI

BIOGRAM

Karta tytułowa


GESTA DRAMATYCZNE

Ubóstwienie

Powitanie

Gest "malujący"

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIK;
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA H&M

PODSTAWA TEKSTU - PIERWODRUK:
WOJCIECH BOGUSŁAWSKI: CUD CZYLI KRAKOWIAKI I GÓRALE, WYDANIE Z RĘKOPISU..., BERLIN, 1842.WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE