WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE

Wiktor GOMULICKI
Dr Marek Adamiec

Urodzony 17 października 1848 w Ostrołęce. Dzieciństwo i lata szkolne spędził w Pułtusku; do 1866 uczył się w gimnazjum warszawskim; w latach 1866-1869 studiował na wydziale prawa Szkoły Głównej. Początkowo związał się z "młodą prasą" pozytywistyczną, około 1875 przeniósł się do redakcji "Kuriera Codziennego"; redagował pisma satyryczne "Mucha" i "Kolce", w latach 1889-1890 redagował "Tygodnik Powszechny". W roku 1877 odbył podróż do Prus Wschodnich, w 1888 do Wenecji i Paryża, gdzie poszukiwał materiałów do biografii Cypriana Norwida. W 1905 odbył podróż po Krakowskiem, w Krakowie nawiązał kontakty z tamtejszymi kolekcjonerami. W 1893 otrzymał od belgijskiej Akademii Sztuk, Umiejętności i Literatury medal pierwszej klasy i dyplom honorowy. 
W 1918  otrzymał nagrodę literacką im. Elizy Orzeszkowej. Zmarł w Warszawie 14 lutego 1919.

Poeta, powieściopisarz, autor powieści dla młodzieży i powieści historycznych (np. Miecz i łokieć), charakteryzujących się wiernością realiów i szczegółów obyczajowych, kolekcjoner, autor gawęd i przyczynków literackich.

Powieść Ciury ukazuje warszawskie środowisko literackie drugiej połowy XIX wieku; Wspomnienia niebieskiego mundurka (1906) oparte na faktach biograficznych nadal należą do klasyki polskiej literatury dla młodzieży.

Born on 17th October 1848 in Ostrołęka. He spent his childhood and school years in Pułtusk; he studied at a grammar school in Warsaw until 1866; between 1866 and 1869 he studied at the Faculty of Law at The Central School. At the beginning he was involved with "the young press" of Positivism then around 1875 he moved to the editorial department of "Kurier Codzienny". He edited the satirical papers "Mucha" and "Kolce" then between 1889 and 1890 he edited "Tygodnik Powszechny". In 1877 he travelled to Eastern Prussia, in 1888 to Venice and Paris, where he searched for materials for a biography of Cyprian Norwid. In 1905 he travelled around the Kraków area and he established contacts with collectors in Kraków. In 1893 he received a first-class medal and an honorary diploma from The Belgian Academy of Art, Knowledge and Literature. 
He received the Eliza Orzeszkowa literary award in 1918. He died in Warsaw on 14th February 1919.

A poet and novelist, the author of novels for the young and of historical novels (e.g. Miecz i łokieć), which are characterised by their fidelity to reality and details of morality, a collector, the author of tales and literary contributions.

The novel Ciury depicts the Warsaw literary environment of the second half of the 19th century; Wspomnienia niebieskiego mundurka (1906), a novel based on biographical facts, still belongs to the classic novels for the young in Polish literature.

BIBLIOGRAFIA - BIBLIOGRAPHY

- Z. Libera, Wiktor Gomulicki, Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku, Seria IV, t. 1.
- J.W. Gomulicki, Pegaz w jarzmie czyli klucze do "Ciurów", w: W. Gomulicki, Ciury. Powieść. Wstęp J.W. Gomulicki. Tekst ustalił Z. Wasilewski, Kraków 1986.

WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA

BIOGRAMY


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC