MORTUUS UT VIVAS,

VIVUS MORIARIS OPORTET

 

Je¶li chcesz żyć umarszy, umrzy za żywota,

¦mierć do groba, ¶mierć z grobu otwiera nam wrotaa.

Umrzyj grzechom, żyj cnocie; tak, choć umrzesz w ciele,

Znowu go znajdzie dusza w ziemi i w popiele.

Lecz kto żyje grzechowi, umarszy tu cnocie,

Może się nie upewniać o przyszłym żywocie,

Bo raz cnot±, a drugi raz umarszy ciałem,

Będziesz, ale do trzeciej ¶mierci, zmartwychwstałem.SPIS WIERSZY