Bogurodzica

Tytuł

Bogurodzica - tekst wedle edycji BN

Bogurodzica - tekst w pliku graficznym (*.gif) -
jezeli przegladarka nie obsluguje polskich znakow - skorzystaj z tej strony.

Bogurodzica - reprodukcja rękopisu

Bogurodzica - komentarz językowy

Bogurodzica - komentarz historyczny

Bogurodzica - tekst i komentarz wedle XIX-wiecznych
¦piewów narodowych (reprodukcja oryginału)

Bogurodzica - opracowanie

Bogurodzica - dĽwięk  [format ".ra" - 236 kb]
nagranie archiwalne ze zbiorów prywatnych

 

Bogurodzica - przekłady filologiczne dwu pierwszych strof

DEUTSCH

ENGLISH

SVENSKA I BILDEN

SVENSKA I TEXTEN

PROJEKT - POWRÓT