Genera³ Henryk Dabrowski(63055 bytes)

WJAZD HENRYKA D¡BROWSKIEGO NA CZELE LEGIONU DO RZYMU
[OBRAZ JANUAREGO SUCHODOLSKIEGO]POWRÓT