XI. CHWAŁA TOBIE, PANIE!

 

Jak onemu Jobowi gdy słudzy w żałobie

Przybiegli krzycząc: "Starcze! wszystkie syny twoje

Pan odebrał tobie",

A on wciągnął na głowę zdartych szat zawoje

I jęknął: "Święta wola niech się Twoja stanie,

Chwała Tobie, Panie!"

 

Podobnie, kiedy zbójcę braci nam pobili,

A my ze snu okropną ocuceni wieścią,

Chociaż w pierwszej chwili

Bluźnili Ci, bezbrzeżną targani boleścią -

Jak ów Job teraz w skrusze wznosimy wołanie:

Chwała Tobie, Panie!

 

Twe oko, co nad płazem opiekuńczo świeci,

I nas pokutujących trzyma na swej pieczy,

A wszak dla swych dzieci,

Pelikan własnym dziobem pierś białą kaleczy,

Toż nie darmo krwi naszej stało się wylanie,

Chwała Tobie, Panie!

 

Wróg, jak tygrys, co we dnie pochowa pazury,

Choć w nocy coraz nową ofiarą się krwawi,

A wznosząc do góry

Krwawą łapę, udaje, że nas błogosławi.

Więc że teraz przed światem odkrył swą tyranię,

Chwała Tobie, Panie!

 

I wielu wśród nas było, co na duchu mali,

Przed wrogiem się kłaniali, a płużąc w dostatkach

Hymny mu śpiewali;

Aż kiedy im wróg synów mordował przy matkach.

Ustały ich pokłony, ścichło ich śpiewanie,

Chwała Tobie, Panie!

 

Wyręczył się wróg w zbiodni naszą młodszą bracią,

A swą rękę, co ciosom dawała kierunek,

Skrył za jej postacią,

Lecz kiedyś, gdy ją dojmie sumienia frasunek,

W objęcia nam się rzuci na nasze zwołanie,

Chwała Tobie, Panie!

 

I myśli wróg, że jednym zniszczył nas zamachem,

I myśli, że nam dusze pełne świętej wiary

Znicestwił przestrachem,

Lecz my dotąd wierzymy, ze z każdej ofiary

Kiedyś tysiąc mścicieli w przyszłości powstanie,

Chwała Tobie, Panie!

 

A obrazem przyszłości my się nic przestraszym,

Bo wierzymy, ze nie ma pokuty bez końca,

Że Ty dzieciom naszym

Miecz zemsty błyskający oddasz na kształt słońca;

I stanie się w ich sercach wielkie radowanie,

Chwała Tobie, Panie!

 

Twe oko, co nad płazem opiekuńczo świeci,

I nas pokutujących trzyma na swej pieczy,

A wszak dla swych dzieci

Pelikan własnym dziobem pierś białą kaleczy,

Toż nie darmo krwi naszej stało się wylanie,

Chwała Tobie, Panie!


SPIS WIERSZY