V. DO BOGARODZICY

 

1

Bogarodzico, Dziewico,

Usłuchaj głos człowieczy,

To wielkich bolów głos.

Nas siedem krwawi mieczy,

Potrójny gniecie grób,

Bogarodzico!

Jak wichrem zgięty kłos

Kładziem się u Twych stóp.

 

2

Bogarodzico, Dziewico,

Patrz, oto naszą ziemię

Okręcił zdradny wąż.

Na wierne Tobie plemię,

O! nawróć blask swych ócz.

Bogarodzico!

Łańcuchem węża zwiąż

I na dno piekła wtłocz.

 

3

Bogarodzico, Dziewico,

Słuchaj nas, Panno czysta,

Bo wróg urąga nam,

Nad nami w palce śwista,

Kiedy łzy lejem w dłoń,

Bogarodzico!

Ty hardy kark mu złam,

Prochem mu osyp skroń.

 

4

Bogarodzico, Dziewico,

Niejedna matka płacze

U szubienicy stóp,

A gad tam nad nią skacze

I czarny bije ptak,

Bogarodzico!

Pomnij, że krzyża słup

I Tyś łzawiła tak.

 

5

Bogarodzico, Dziewico,

Umocnij nas wejrzeniem,

Bo niosąc męki krzyż

Padamy pod brzemieniem,

Jak Syn upadał Twój.

Bogarodzico!

K'nam Galilejkę zbliż,

Co krwawy ściera znój.

 

6

Bogarodzico, Dziewico,

Gołąbko Ty Syjonu,

Cudowna Twoja moc.

Nad ziemią Twego tronu

Roztęczuj skrzydeł blask,

Bogarodzico!

A w czarną ziemi noc

Wolności pryśnie brzask.

 

7

Bogarodzico, Dziewico,

Wszak Polski Tyś Królową,

Czemuż odwracasz twarz

Od ziemi Twej na nowo?

O  usłysz ludu śpiew,

Bogarodzico!

Pod Twoją święta straż

Składamy naszą krew.

 

8

Bogarodzico, Dziewico, 

Wysłuchaj tę modlitwę,

Jak ojców, tak i nas

Tą pieśnią prowadź w bitwę.

Niech wrogom strasznie grzmi:

"Bogarodzico!"

A w niespożyty czas

Hołdować będziem Ci.


SPIS WIERSZY