IV. SUPLIKACJE

 

Święty Boże, święty mocny,

Święty nieśmiertelny,

Zmiłuj się nad nami?

 

I ogarnął postrach nocny

Twój lud niegdyś dzielny.

Zmiłuj się nad nami!

 

Jako kłosy wstajem z bólem

Zgłuszeni kąkolem,

Zmiłuj się nad nami!

 

Od powietrza, głodu,

Ognia i niewoli

Wybaw nas, Panie!

 

Od wrażego rodu

Pastwy i swawoli

Wybaw nas, Panie!

 

Od bratniej niezgody

Przy czerpaniu wody

Wybaw nas, Panie!

 

Od zgonu nagłego

Bez skruchy pacierza

Zachowaj nas, Panie!

 

Od zelżywego

Z wrogami przymierza

Zachowaj nas, Panie!

 

Od pokus do grzechu,

Bluźnierczego śmiechu

Zachowaj nas, Panie!

 

My grzeszni Ciebie

Boga błagamy,

Wysłuchaj nas, Panie!

 

Przez ojców w niebie

Bez grzesznej plamy

Wysłuchaj nas, Panie!

 

Przez pełnię czaszy

Łez i krwi naszej

Wysłuchaj nas, Panie!


SPIS WIERSZY