CYPRIAN NORWID

MILCZENIE

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ DRUGA

ZE WZGLĘDU NA ZNACZENIE TEJ ROZPRAWY W REFLEKSJI NORWIDA,
PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCY SPOSÓB PREZENTACJI:

ZACHOWANY ZOSTAŁ PODZIAŁ NA CZĘŚCI,
PRZYPISY AUTORA - OZNACZONO JE GWIAZDKAMI [*] -
UMIESZCZONO NA KOŃCU KAŻDEJ CZĘŚCI;
WYRÓŻNIENIA, ZAZNACZONE  PRZEZ NORWIDA PODKREŚLENIEM,
PRZEZ WYDAWCĘ DRUKIEM ROZTRZELONYM -
ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ JĘZYKA "*.HTM"
ODDANE ZOSTAŁY PRZEZ POGRUBIENIE TEKSTU.

CYPRIAN NORWID PROZA