PIE¦Ń XXII

 

Proszę, jesli się z tob± co ¶piewało,

Co by i ten rok, i dalej trwać miało,

Powiedz słowieński rym, o wielostrona

Lutni złocona;

 

Mityleńskiego mieszkańca przed laty

Zabawo, który, choć w boju zębaty,

Przedsię ¶rzód mieczów lub też nawę w biegu

Przybił do brzegu,

 

Muzy parnaskie i naleĽcę wina,

I Afrodytę, i z ni± jejże syna,

I Lyka z czarnym włosem i czarnyma

¦piewał oczyma.

 

O czci Febowa i stołów złoconych

Kraso niebieskich! O my¶li strapionych

Wdzięczna ochłodo, i mnie sprzyjaĽliw±

B±dĽ, gdy cię wzywam!


SPIS WIERSZY