GĘSI

 

Gęsi, iż Rzym uwolniły,

Wielbione były;

A że się to i w nocy, i krzyczeniem działo,

Ujęte chwał±

Szły na radę i stanęło,

Aby zacz±ć nowe dzieło:

W krzyczeniu się nie oszczędzić,

Lisy z łasa wypędzić.

Więc wspaniałe a żwawe

Poszły w nocy i wrzawę

W lesie zrobiły,

Lisy zbudziły.

A te, gdy z jam wypadły,

Zgryzły gęsi i zjadły.


BAJKI