KONIE

 

Koń maneżowy zszedł się z stadniczym,

Rzekł: "Tyś jest niczym.

Jeżeli mnie będziesz prosić,

Nauczę cię człeka nosić:

Jak suwać rowy,

Jak biec na łowy,

Jak stąpać w ciągu,

Jak być w zaprzągu".

A ja, nieuk - rzekł stadny - o to cię nie proszę;

Może źle, że nie umiem - lepiej, że nie noszę".


BAJKI