WINO I WODA

 

Przymawiało jednego razu wino wodzie:

"Ja panom, a ty chłopom jesteś ku wygodzie".

"Nie piłoby cię państwo - rzecze woda skromnie -

Gdyby nie chłop dał na cię, co chodzi pić do mnie".


BAJKI