NIED¬WIED¬ I LISZKA

 

Rozumiej±c, że będzie towarzyszów bawił,

NiedĽwiedĽ, według zwyczaju, nic do rzeczy prawił.

Znudzeni tymi bajki, gdy wszyscy drzymali,

Gniewał się wilk na liszkę, że niedĽwiedzia chwali.

Rzekła liszka: "Mnie idzie o ochronę skóry:

Niezgrabn± ma wymowę, lecz ostre pazury."


BAJKI