ORZEŁ I JASTRZĄB

 

Orzeł, nie chcąc się podłym polowaniem bawić,

Postanowił jastrzębia na wróble wyprawić.

Przynosił jastrząb wróble, jadł je orzeł smacznie;

Zaprawiony na koniec przysmaczkiem nieznacznie,

Kiedy go coraz żywszy apetyt przenika -

Zjadł ptaszka na śniadanie, na obiad ptasznika,


BAJKI