Ratusz we Lwowie z końca XVI wieku


 

Geografia historyczna...